چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 -2 -1- مراحل اصلی رهیافت

مراحل اصلی این رهیافت شامل موارد زیر است:

  • استفاده از رنگ‌های ادراکی دسته بندی شده برای نام گذاری رنگ‌ها به منظور کاهش حساسیت الگوریتم نسبت به تغییرات رنگ ها‌.
  • استفاده از یک بازنمای جدید به نام نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه که این باز نمای  شی باعث بهبود قدرت الگوریتم در مقابل به هم ریختگی‌های هندسی می‌شود‌.
  • استفاده از یک روش نرمال سازی برای سنجیدن میزان شباهت و اشتراک بین نمودارهای CECHشی و تصویر جستجو
  • استفاده از یک مرحله پیش پردازش به منظورتسهیل تخمین زدن مقیاس و مکان تقریبی و در نتیجه انجام جستجوی سریع تر‌.

سایر مطالب این بخش به جزئیات الگوریتم شناسایی که ان را انتخاب کرده ایم‌، می‌پردازد‌. بخش 4 -2-2 به شرح روش شناسی و متدولوژی می‌پردازد که شامل: الگوریتم دسته بندی و نگاشت به رنگ‌های ادراکی‌، الگوریتم سریع برای پیش پردازش شی ‌، الگوریتم شناسایی شی و تکنیک هایی برای افزایش کارایی رهیافت‌، است‌.

بخش 4 -2- 3 نتایج ازمایش‌های صورت گرفته برای شناسایی اشیاء مختلف در انواع تصاویر متفاوت‌، را ارائه می‌دهد‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26