پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 2 -2 - متدولوژی

در مقاله منتخب پیش فرض هایی به منظور شرح الگوریتم در نظر گرفته شده است : شی مدل Mبه عنوان شی‌‌ای که می‌خواهیم ان را پیدا کنیم‌، Iتصویر جستجوی ورودی که ممکن است شامل صفر‌، یک و یا چند شی هدف باشد‌.

فرض بر این است که شی هدف ممکن است در هر جای تصویر‌، در هر اندازه و مقیاس معقول و طبیعی و با انواع به هم ریختگی‌ها( که به تغییرات شکل محدود نیست ) ظاهر شود‌.

بالاترین نقطه در سمت چپ به عنوان مبداء مختصات در نظر گرفته می‌شود‌. مقادیر xبا حرکت به سمت راست و مقادیرyبا حرکت به سمت پایین افزایش می‌یابند‌. برای یک نقطه با مختصات p=(x,y)‌، از I(p)برای نمایش ارزش رنگی ذخیره شده در ان نقطه از تصویر Iاستفاده می‌شود‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26