چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 2 - 2 - 1 - نگاشت به رنگ‌های ادراکی

مطلوب است قبل از محاسبه نمودار CCH‌، به منظور کاهش اندازه ها‌، نگاشت به رنگ‌های ادراکی انجام گیرد‌.

در الگوریتم Changو Krumm‌، نگاشت رنگ‌ها در فضای RGBصورت می‌گیرد(فضای رنگ به طور مشروح در فصل دوم توضیح داده شد)‌. به هر حال باید توجه کرد که ظاهر رنگ‌های موجود در یک شی ممکن است از یک تصویر نسبت به دیگری متفاوت باشد و این به دلیل نور پردازی متفاوت‌، جنس متنوع مواد‌، تاثیر رنگ‌های محیط برهم و ‌. ‌. ‌. حاصل شود‌.

الگوریتم نگاشت باید بادقت طراحی شود تا اطمینان حاصل شود که رنگ‌های مشابه به یک دسته رنگی نگاشت شوند ( به عنوان مثال ابی روشن‌، ابی تیره‌، ابی نفتی ‌، ابی فیروزه‌ای و ‌. ‌. ‌. ‌، همه به دسته رنگ ابی نگاشت شوند‌. ) و کمترین میزان حساسیت را نسبت به تغییرات رنگی داشته باشد‌.

فضای رنگ RGBبه عنوان یک فضای رنگ حساس نسبت به تغییرات رنگی شناخته شده است‌، به همین دلیل مطلوب تر است از یک فضای رنگ مناسب تر مثل LUVو یا HSVاستفاده شود‌.

انسان‌ها از مجموعه بسیار کوچکی از اسامی رنگ‌ها برای توصیف رنگ‌های موجود در اشیاء استفاده می‌کنند که این رنگ‌ها ممکن است گاهی کمی متفاوت باشند و یا حتی گاهی تفاوت‌های ذاتی و اساسی داشته باشند‌.

به عنوان مثال‌، اگرچه پرچم‌های انگلیس و امریکا دارای رنگ‌های متفاوتی هستند اما اغلب مردم این دو پرچم را به صورت "سفید"‌، "ابی" و"قرمز" توصیف می‌کنند‌.

یکی از ویژگی‌های مطلوب نگاشت برای شناسایی اشیاء‌، ایجاد دسته رنگ هایی است که از نظر انسان‌ها بامعنی و قابل نامیدن ( قابل نام گذاری) است‌. این ویژگی اجازه می‌دهد که انسان شی هدف را در قالب رنگ‌های اصلی بیان کند‌. به عنوان مثال " شناسایی تمام اشیاء چهارگوش که در ان مربعی ابی با نوارهای یکی در میان سفید و قرمز همجوار است" ‌.

در فرایند شناسایی خودکار اشیاء‌، مزیت اصلی استفاده از نام گذاری به رنگ‌های ادراکی‌، این است که نسبت به تغییرات رنگ‌ها بسیار مستحکم است‌.

در مقاله‌های IqbalوCinqueنام گذاری رنگ‌ها به منظور بازیابی تصویر به کار برده می‌شود‌. Iqbalو Aggarwal‌، فضای رنگ CIE LABرا به 2520 قطعه تقسیم کرده و به هر قسمت نامی را تخصیص داده اند‌.

Cinqueو همکارانش از سیستم نام گذاری ISCC - NBS‌، در ارتباط با نمودارهای رنگی - مکانی به منظور بدست اوردن اطلاعات رنگی و مکانی برای بازیابی تصویر‌، استفاده کرده اند‌.

در مقاله منتخب‌، یک رهیافت مفهومی اساسی برای نگاشت و نام گذاری رنگ‌ها پیشنهاد شده است‌.

در این مقاله یک فرایند دو مرحله‌ای‌، با استفاده از لغت نامه فضای رنگ ISCC - NBSاستاندارد‌، صورت می‌پذیرد‌.

سیستم ISCC - NBS‌، 267 قطعه رنگ استاندارد را تعریف می‌کند که هر رنگ دارای یک نام استاندارد و یک رنگ نماینده[1] است(که رنگ مرکزی نامیده می‌شود)‌.

نام گذاری در ISCC - NBSبه صورت رنگ‌های اصلی و پایه همراه با چند پسوند توصیفی است‌، به عنوان مثال: "قرمز روشن"‌، "قهوه‌ای مایل به قرمز روشن"‌، " قهوه‌ای مایل به زرد خاکستری گون روشن"و ‌. ‌. ‌. ‌.

تصویر ورودی I‌ ، ابتدا به فضای رنگ CIE LABتبدیل می‌شود‌. سپس به هر نقطه از ان مطابق فاصله اقلیدسی[2] در فضای رنگ LAB‌، یک نام استاندارد از فضای رنگ ISCC - NBS‌، اختصاص می‌یابد‌.

در دومین گام‌، از یک جدول جستجو[3] به منظور نگاشت رنگ‌های اختصاص یافته به مجموعه کوچکتری از رنگ‌ها یعنی{سفید‌، خاکستری‌، سیاه‌، قرمز‌، نارنجی‌، زرد‌، سبز‌، ابی‌، بنفش}Qc=‌، استفاده می‌شود‌. جدول جستجو با نگاشت هر نام رنگ ISCC - NBSبه نام ایجاد شده پس از حذف پسوندهای توصیفی‌، ساخته می‌شود‌. اگرچه رهیافت نگاشت رنگ به دو مرحله تقسیم می‌شود‌، توجه کنید که تبدیلات LABو نگاشت دو مرحله‌ای می‌توانند توسط تنها یک جدول جستجوی سه بعدی‌، انجام شوند‌.

فرایندنگاشت به رنگ‌های ادراکی در تصویر 4 - 1 نمایش داده شده است‌.

 


شکل 4 - 1 - نگاشت به رنگ‌های ادراکی

 

با اصلاحات انجام گرفته به روی تصویر ورودی‌، اکنون می‌توان به شناسایی شی هدف پرداخت‌.[1]Representative color

[2]Euclidean distance

[3]Look up table  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26