پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 - 3 - 2 - کاهش نویز

گاهی پس از انجام عملیات نگاشت‌، تصویر حاصل دارای نویز زیادی است که می‌تواند در مراحل بعدی مشکلاتی را ایجاد کند‌. برای حل این مشکل‌، یک فیلتر هموارکننده طراحی شد که به ازای هر پیکسل‌، رنگی که بیشترین تعداد را در یک پنجره حول ان دارد‌، مشخص کرده و به ان اعمال می‌کند‌. شکل 4 - 11‌، تاثیر اعمال این فیلتر بر تصویردر شکل 4 - 11(ب) را نشان می‌دهد‌. این کار باعث کاهش پیکسل‌های لبه‌ای می‌شود‌، زیرا بخش قابل توجهی از پیکسل‌های لبه‌ای مربوط به نویز‌های ریزی است که در میان نواحی یکنواخت ظاهر شده‌اند‌. کاهش پیکسل‌های لبه‌ای نامطلوب سبب افزایش دقت تشخیص و به طور کلی باعث کاهش محاسبات (گاهی تا نصف) می‌شود‌.

شکل 4 - 11 - الف - اعمال فیلتر هموارسازی با ابعاد 3 در 3‌. ب - اعمال فیلتر هموارسازی با ابعاد 5 در 5

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26