پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل پنجم - جمع بندی و نتیجه گیری

زمانی که هدف تعیین مکان تقریبی یکشی مطلوب باشد‌، این الگوریتم نتایج خوبی را حاصل می‌کند‌، اما قادر به تشخیص کلشی نیست و اغلب بخشی از ان را مشخص می‌کند‌. بعلاوه‌، قادر نیست‌، جهتشی مشخص شده را تعیین کند‌.

مهم‌ترین عوامل بروز خطا مربوط به سه بخش عمده روش می‌شوند‌. اولین عامل‌، مشکلاتی است که در کاهش رنگ‌ها رخ می‌دهد‌. گاهی شرایط نوری متفاوت در محیط‌، سبب تشخیص نادرست یک یا چند رنگ از شی می‌شود‌، که این مسئله تاثیر زیادی بر کل فرایند می‌گذارد‌. به عنوان مثال‌، رنگ صورتی روشن می‌تواند از یک تصویر به تصویر دیگر متفاوت باشد و به عنوان قرمز یا سفید شناخته شود‌. عامل دوم‌، مربوط به ضعف در جستجوی اولیه است‌، که به صورت به هم چسبیدگی دوشی یا گسستگی یکشی بروز می‌کند‌. عامل سوم‌، عدم دقت معیار تشابه است که البته برای انعطاف‌پذیری روش ضروری است‌. به عنوان مثال‌، CECHقادر به تشخیص دقیق تفاوت بین اشکالی نظیر خطوط متفاوت متنی نیست‌. البته این ویژگی برای مواجهه با اعوجاج مفید است‌، اما سبب تشخیص‌های نادرست می‌شود‌.

یک راه حل برای مشکل اول‌، نسبت دادن چند رنگ به یک پیکسل است‌، که به دنبال ان نیازمند ایجاد نمودار CECHفازی هستیم‌. مشکل دوم شامل دو زیر مشکل متضاد است‌، بطوریکه در اغلب موارد‌، کاهش یکی از انها سبب تشدید دیگری می‌شود‌. به عنوان مثال با سخت‌گیرانه کردن پارامتر‌ها (مانند بالابردن استانه دوسطحی‌سازی نمودار احتمالی ایجاد شده در گام دوم از جستجوی اولیه) باعث کاهش به هم چسبیدگی و افزایش گسستگی می‌گردد‌. راه حل معقول برای کاهش مشکلات جستجوی اولیه‌، برقراری یک توازن مناسب برای حل نسبی هر دو مشکل است و همچنین توسعه یک روش تطبیقی است که با توجه به نوع عکس‌های ورودی پارامترهای این مرحله از الگوریتم را تنظیم نماید‌.

مشکل سوم نیز با توجه به هدف از تشخیصشی قابل کاهش است‌. به عنوان مثال‌، چنانچه تشخیص‌های غلط خیلی مهم نباشند‌، می‌توان پارامترهای موثر در تشخیص را اسان‌گیر نمود و برعکس‌، چنانچه هدف تشخیص مطمئن باشد‌، پارامترها باید سخت‌گیرانه در نظر گرفته شوند‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26