پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
منابع و مراجع

[1] - گونزالس‌. ر‌. سی‌، وودز‌. ر‌. ای‌، ترجمه مرتضی خادمی و داوود جعفری‌، پردازش تصویر رقمی‌، انتشارات دانشگاه فردوسی‌، مشهد‌، 1382‌.

 

 [2] - C‌. G‌. Healey and J‌. T‌. Enns, "A Perceptual Colour Segmentation Algorithm"

 

[3] - Bijan Shoushtarian, Helmut E‌. Bez,” A Practical Adaptive Approach for Dynamic

 Background Subtraction Using an Invariant Colour Modeland Object Tracking,”Loughborough University, Ashby Road, Loughborough, LE11 3TU, UK,2005

 

[4] - M‌. Sohail Khalid, M‌. Umar Ilyas, M‌. Saquib Sarfaraz and M‌. Asim Ajaz,” Bhattacharyya Coefficient in Correlation of Gray - Scale Objects,” College of Electrical and Mechanical Engineering, National University of Sciences and Technology,2006

 

[5] - Zehang Sun1, George Bebis1 and Ronald Miller,” Boosting Object Detection Using Feature Selection,” Computer Vision Lab‌. Department of Computer Science, University of Nevada, Reno 2Vehicle Design R&A Department, Ford Motor Company, Dearborn,2003‌.

 

[6] - L‌. Cinque, G‌. Ciocca, S‌. Levialdi, A‌. Pellicano, and R‌. Schettini, "Color based image retrieval using spatial - chromatic histograms," Image Vis Comput‌. , vol‌. 19, pp‌. 979–986, 2001‌.

 

 [7] - D‌. Crandall and J‌. Luo, " Color Object Detection Using Spatial - Color Joint Probability Functions,"presented at IEEE Conf‌. Computer Vision and Pattern Recognition, 2006‌.

 

[8] - J‌. Huang, S‌. R‌. Kumar, M‌. Mitra, W‌. Zhu, and R‌. Zabih, "Color - spatial indexing and applications," Int‌. J‌. Comput‌. Vis‌. , vol‌. 35, no‌. 3, pp‌. 245–268, 1999‌.

[9] - Q‌. Iqbal and J‌. Aggarwal, "Combining structure, color, and texture for image retrieval: A performance evaluation," presented at the IEEE Conf‌. Computer Vision and Pattern Recognition, 2002

 

 [10] - Jamie Shotton, Andrew Blake and Roberto Cipolla,” Contour - Based Learning for Object Detection,” IEEE International Conference on Computer Vision,2005

 

[11] - Jiqiang Song, Min Cai, and Michael R‌. LyuDept,”Edge Color Distribution Transform: An Efficient Tool for Object Detection in Images,”[11] - J‌. Huang, S‌. Kumar, M‌. Mitra, W‌. –J‌. Zhu, and R‌. Zabih, "Image indexing using color correlograms"presented at IEEE Conf‌. Computer Vision and Pattern Recognition, 1997‌.

 

[12] - J‌. Huang, S‌. Kumar, M‌. Mitra, W‌. –J‌. Zhu, and R‌. Zabih, "Image indexing using color correlogram,s"presented at IEEE Conf‌. Computer Vision and Pattern Recognition, 1997‌.

 

[13] - Darryl D‌. Anderson and Mark S‌. Drew,” Image Object Search Combining Color with Gabor Wavelet Shape Descriptors,” School of Computing Science, Simon Fraser niversity,Vancouver, B‌. C‌. Canada V5A 1S6,2002‌.

 

 [14] - Paul Withagen1,2, Klamer Schutte1 and Frans Groen2,”Likelihood - Based Object Detction and Object Tracking Using Color Histogram and EM, “TNO Physics and Electronics aboratory, P‌. O‌. Box 96864, 2509 JG The Hague,2002‌.

 

[15] - Bernd Heiseley,Motion - Based Object Detection and Tracking in Color Image Sequences,” Image Understanding Group (FT3/AB) DaimlerChrysler Research Center

Ulm, D - 89013, Germany‌.

 

[16] - Jiebo Luo’, Amit Singhal’, and Weiyu Zhu2,” Natural Object Detection in Outdoor Scenes Based On Probabilistic Spatial Context Models,” Electronic Imaging Products, R & D Eastman Kodak Company,2003

 

[17] - Qiang Zhou,Limin Ma Mehmet Celenk and David Chelberg,” OBJECT DETECTION AND RECOGNITION VIA DEFORMABLE ILLUMINATION AND DEFORMABLE SHAPE,”School Electrical Engineering and Computer Science,2006‌.

 

 [18] - Peng Chang and John Krumm,”Object Recognition with Color Cooccurrence Histograms,” The Robotics Institute Carnegie Mellon University and Microsoft Research

 

[19] - Choubeila MAAOUI ,Christophe ROSENBERGER and Bruno EMILE,”ROBUST COLOR OBJECT DETECTION AND RICOGNITION,”Laboratoire vision etRobotique Microsoft Corporation,1999

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26