جمعه 17 اردیبهشت 1400 | Friday 7 th of May 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-2- شرح وضعیت موجود

انچه تا کنون در جهت دستیابی به اماری واقعی از  میزان و تنوع مخاطبین و نیز یررسی سطح فعالیت های فرهنگی و علمی  این مخاطبان صورت می گرفته، جمع اوری داده های این مخاطبین از طریق فرم های شناسایی و پرونده سازی های کتبی بوده است که در نهایت با ارسال پرونده های مخاطبین از استانها  به دفتر مرکزی تهران، بانک مکتوب عظیمی را ایجاد میکرد.  

پس عملا می توان گفت که در سیستم فعلی، گردش کامپیوتری خاصی وجود نداشته و اکثریت کارهای سازمان به صورت سنتی ودستی انجام می پذیرفت و فایل اطلاعاتی، ساختار بانک گونه ای ندارد .

لذا از انجا که جمع اوری این حچم از داده ها به صورت دستی و سنتی ، با این سطح از پراکندگی که شامل ارسال داده ها از تمامی استانهای کشور به دفتر مرکزی در تهران میباشد، مشکلات بسیاری را موجب میشود که در ذیل  به چندین مورد ان به اجمال اشاره می شود: 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26