یکشنبه 25 آذر 1397 | Sunday 16 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2- اهمیت سایت و نقش ان در فروش محصولات

یک سایت می تواند نقش یک بروشور تبلیغاتی را بازی کند حتی با امکاناتیبسیار بیشتر از یک بروشور ساده.  با استفاده از یک سایت اینترنتی می توان بهراحتی محصولات خود را به بازدید کنندگان خود معرفی کرد، انها را از اخرین تغییراتمطلع کرد، اطلاعات مورد نیاز انها را در اختیارشان قرار دهید و یا حتی نظرات وپیشنهادات انها را جمع اوری کرد. حتی می توان با ایجاد یک انجمن گفتگو در سایت بهسایرین اجازه داد نظرات خود را اعلام کنند و به نظرات دیگران پاسخ دهند. از یک سایت اینترنتیمی توان برای ایجادارتباط مؤثر میان اعضای یک سازمان هم استفاده کرد؛به صورتی که هر یک از اعضا در هرجا که باشند بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود از طرق سایت سازمان دسترسی پیداکنند، از اخرین اخبار مطلع شوند و اخرین تغییرات را مشاهده کنند.

 در حقیقت می توان از یکسایت اینترنتی به عنوان بخشمهمی از سیستم اطلاعاتی داخل سازمان استفاده کرد و هر گروه از افراد به اطلاعاتمربوط به سطح سازمانی خود دسترسی داشته باشند. یعنی اطلاعاتی که کارمندان از سایتدریافت می کنند متفاوت با اطلاعات مدیران و همچنین متفاوت با اطلاعاتی باشد کهبازدید کنندگان خارج سازمان از سایت دریافت می کنند.

  یک وب سایت راهی مناسببرای ارائه اطلاعات مختلف درمورد  خدماتی است که سازمان به کاربران ارائه می دهد. بدون اینکه کاربرمجبور باشد در زمان خاصی به سازمان مراجعه کند و یا اینکه با شرکت تماس بگیرد، میتواند در هر کجا که باشد، به سایت شرکت مراجعه کند و اطلاعات مورد نظر خود را کسبکند.

 با استفاده از یک سایت اینترنتی می توان به راحتیاطلاعات مربوط به محصولات جدید را منتشر کرد، بدون اینکه نیازی به چاپ بروشورها و اگهی های جدید باشد.

طراحی سایتهای اینترنتی تا حد زیادی بستگی به موارداستفاده ان سایت و نیازهای کاربران ان دارد. اگر در طراحی سایتنیاز کاربران در نظرگرفته نشود و یا نیازها به صورت روشن مشخص نشوند نباید انتظار داشت تا سایت کارایی لازم را داشته باشد.   

وب سایت ، اشکارترین وجه انتشاراطلاعات به صورت الکترونیکی است. طراحی سایت فرایندی است برنامه‌ریزی شده که بر اساس ان محتوا، اطلاعات و سایر گزینه های مورد نظر در چارچوب ساختاری مشخص به محیط الکترونیکی اینترنت انتقال یافته و دسترس ‌پذیر می گردد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26