یکشنبه 25 آذر 1397 | Sunday 16 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-4- برتری های MYSQL

رقبای اصلی MySQLعبارتند از: PostgreSQL, SQL Serverو Oracle. در برابراین رقبا، MySQLاز مزیت های زیر بهره مند است:

  • کارائی بالا
  • هزینهپائین
  • سهولتپیکربندی و یادگیری
  • قابلیتحمل
  • دردسترسبودن کد اصلی
  • خدمات پشتیبانی مناسب

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26