یکشنبه 25 آذر 1397 | Sunday 16 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- تحلیل سیستم

بعد از شناخت سیستم و نیازمندی های ان با تولید مدل های بصری برای یک سیستم می توانیم نشان دهیم که چگونه سیستم روی یک سطح کار می کند. ما می توانیم فعل و انفعالات بین کاربران و یک سیستم را مدل نماییم. روی هم رفته، مدل های بصری ابزار قدرتمندی را فراهم می کنند تا سیستم را به بخش های وابسته نشان دهند.  نماد UMLزبان مدل سازی یکپارچه است.UML به افراد اجازه می دهد تا چندین نوع مختلف از نمودارهای بصری را ایجاد کنند کهجنبه های   مختلف سیستم را نمایش می دهد.

 با استفاده از نرم افزار Rational Roseنمودارهای Use Caseو Sequenceرا طراحی کرده ایم  که در ادامه این نمودارها به همراه شرح مختصری از ان ها اورده شده است.

 Use Case: درخواست های سیستم را از دید کاربر نشان می دهد. به عبارت دیگر Use Caseها عملیاتی هستند که سیستم فراهم می کند.

 Actor: نشان دهنده افراد یا سیستم هایی است که اطلاعات را برای سیستم فراهم کرده یا از ان دریافت می کنند.

 نمودارهای Use Caseمحاورات میان Use Caseها و عاملها را نشان می دهند. این نمودارها نشان می دهند که چه عامل هایی به Use Caseها مقدار اولیه می دهند. همچنین چه موقع یک عامل، اطلاعات را از یک Use Caseدریافت می کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26