یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1 تاریخچه ارشیو

اصل به وجود امدن ارشیو به تمدن یونانی ها بازمی گردد. 4الی 5قرن پیش از میلاد، اتنی ها پرونده های ارزشمند خود را در معبدِ "مادر خدایان" مترون، نزدیک دادگاه شهر در میدان عمومی نگهداری می کردند. معبد انباشته از عهدنامه ها، قوانین دست نویس، پیش نویس بار عام های عمومی و دیگر پرونده های ایالتی بود. این نوشته ها در کاغذهای پاپیروس که به شکل لوله در امده بودند تا قرن سوم بعد از میلاد نگهداری می شدند. اگر چه در حال حاضر انها در مؤسسه های ارشیوی نگهداری نمی شوند اما می توان معبد مذکور را که نخستین جای نگهداری دست نوشته ها بوده است، ارشیو نامید.

البته قبل از به وجود امدن مؤسسه و مراکز ارشیوی، غالبا کتابخانه ها تولید و محافظت از اسناد را بر عهده داشتند به طور ی که برجسته ترین مدافعان تأسیس ارشیو معتقدند بسیاری از سازمان های ارشیوی از میان اتاق های اسناد دست نویس کتابخانه ها رشد ونمو کرده اند و به تعبیری می توان تولد انها را از همان اغاز جداسازی دست نوشته ها در مراکز کتابخانه ای دانست. زمانی که هنوز ارشیو به وجود نیامده بود ، کتابخانه به جمع اوری و اماده سازی اسناد عمومی می پرداخت .

پیشرفت های ارشیوی ، اثرات مهمی در شکل گیری سرشت و نهاد بایگانی در اوایل قرون جدید داشته است  وهر کدام از کشورهای جهان برحسب رأی و نظر حکومتی ، به حفظ و نگهداری اسناد خود پرداخته اند.با به رسمیت شناخته شدن ارشیو جهانی، کشورهایی که محل تشکیلات خاص و منظم برای نگهداری مدارک پرونده های خود نداشتند ترغیب به ایجاد ارشیو ملی مستقل شدند.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26