یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-3 اهمیت ارشیو

دانشمندان علوم اداری بایگانی و ارشیو را همچون حافظه یک سازمان و در مقیاس کلان بصورت تاریخ یک ملت می نگرند. یعنی اداره ،سازمان و کشوری که دارای ارشیو منظم بوده است از هویت مشخص برخوردار است بدین ترتیب اهمیت ارشیو صحیح بر همگان روشن است. و از ان به عنوان بخش مهمی از سیستم اطلاعاتی داخل سازمان می توان یادکرد .

تغییرات نظام اداری هر کشوری از گذشتة نه چندان دور تاکنون، موجب شده که دولتهاوظایف بیش‌تری در جامعه به عهده بگیرند و برای این مهم، با توجه به دیدگاه ارزشیدولتها نسبت به جامعه و اعمال حاکمیت و خدمت به مردم، موجبات ان فراهممی‌گردد.به طور خلاصه، می‌توان گفت: مهم‌ترین نقش و اهمیت ارشیو، از انجا ناشیمی‌شود که به عنوان حافظة مستند ملت خویش عمل کند.اقدام دولتها در تشکیلوزارتخانه‌ها وسازمانها، خود موجب ان می‌شود که این‌گونه سازمانها و ابزار و وسایلان مسیرهای ارتباطی مناسبی برای انجام وظایف مختلف دولت باشد.ارشیو ، در هرکشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فعالیتها و تحقیقات مؤسسات علمی و مراکزعالی، خاصه در زمینة رشته‌های علوم انسانی وقتی کامل است که از ارشیو ملی استفاده‌کنند و نیز اتخاذ روشهای مطلوب سیاسی و اجتماعی و اعمال ان در کشور، با بررسی وکمک گرفتن از اسناد ارشیو ملی، میسر خواهد بود.

به طوری که گفته شد، در طول تاریخ، بشر، همواره نگهداری اسناد را به دلایلی اهمیتبخشیده است. در واقع، اهمیت اسناد از دید ارشیو، ناشی از ماهیت اطلاعاتی است کهاسناد در درون خود دارا می‌باشند، صرف نظر از ویژگی‌ شکل فیزیکی انها که از قرونگذشته تا قرن حاضر تغییر و تحولات بسیاری داشته است و به لحاظ کیفیت، جمع‌اوری انهایکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی کشورهای جهان محسوب می‌شود.
کشورهائی که درسراسر تاریخشان بیش‌تر جنگ و خونریزی و تجاوز و غارت بوده و می‌باشد، بیش از سایرکشورها از کمبود این اطلاعات زیان دیده‌اند. در کنار این کشورها، کشورهای دیگر نیزبه لحاظ اینکه تحت سلطة کشورهای استعمارگر بوده‌اند، بسیاری از اسناد تاریخیشان بهغارت رفته و در حافظة اطلاعاتی ارشیو دیگران ضبط گردیده است.

برای انکه ارشیو ملی بتواند وظایف محوله را به نحو مناسبی و در اسرع وقت و بدونبرخورد با موانع انجام دهد و به هدفهای خود نایل گردد، لازم است در تشکیلات کشور،در جایگاهی قرار گیرد که از استقلال عمل برخوردار باشد و بتواند در شرایط مساوی باکلیة سازمانهای دولتی ارتباط پیدا کند؛ زیرا فعالیت ارشیو ملی، مربوط به تمامیدستگاهها و سازمانها و نهادهای کشور می‌باشد و تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات، به یکاندازه در ان ذینفع هستند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26