چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-3 شرح وظایف و عملکرد واحد ارشیو شرکت ره اورد

مدیر ارشیو فنی تحت نظارت مدیریت پشتیبانی فنی شرکت فعالیت نموده که مدیریت اسناد و مدارک فنی شامل دریافت طبقه بندی،حفاظت،بروز داری و توزیع استانداردها و سایر مدارک فنی شرکت را بر عهده دارد. مدیر ارشیو دارای وظایفی است که در ادامه به ذکر انها خواهیم پرداخت:

 • تدوین مستندات لازم شامل دستورالعمل ، فرم و غیره جهت انجام امور ارشیو فنی و بازنگری دوره ای انها
 • طبقه بندی و نظارت بر حفظ نظم مدارک،اسناد و جزوات ارشیوجهت تسهیل در استفاده از انها و نیز توجه به مساله حفاظت از انها
 • دریافت مدارک فنی و جزوات از مشتری ،طبقه بندی و نظارت بر مهمور کردن انهاونیز ثبت در        فرمهای مربوطه ،تکثیر و توزیع به محلهای ضروری
 • توزیع مدارک در خواستی واحدها و مدیریت بطور مثال/استانداردهای مورد نیاز
 • تهیه مدارک فنی مورد نیاز واحدها از ساپکو
 • هماهنگی لازم جهت ترجمه استانداردهای مورد نیاز
 • برنامه ریزی در جهت بهبود مستمر سیستم ارشیو شرکت
 • انجام امور متفرقه از جانب مافوق
 • کنترل سوابق ارشیو فنی
 • بروز داری مدارک فنی کارخانجات در محل ارشیو فنی شرکت
 • اقدام بمنظور پیشگیری از وقوع هر گونه عدم تطابق در حیطه نظارت
 • مشارکت در تعیین اهداف واح توسط مدیریت پشتیبانی فنی و فعالیت در راستای دستیابی به اهداف و ارائه گزارشات دوره ای در خصوص پیشرفت فعالیتها
 • ارائه گزارشات لازم پیرامون امور محوله به مافوق
 • انجام اقدامات اصلاحی به موقع برای رفع کمبودهای یافت شده در ممیزی داخلی

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26