چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1-4 نرم افزار Visual Paradigm

زمانی که صحبت از تحلیل پروژه های نرم افزای به میان میاد اکثر افراد بی اختیار به یاد Rational Roseمی افتند.گرچه IBM Rational Roseیکی از قدرتمندترین ابزارهای مدلینگ و تحلیل پروژه ها است، ولی در این میدان تنها نیست.یکی از رقیبان اصلی در این زمینه مجموعه ابزارهای Visual Paradigmهست. VPتوسط یک شرکت چینی طراحی و توسعه داده شده که در مقابل امکاناتی که در اختیار قرار میدهد قیمت مناسبی دارد.
مجموعه Visual Paradigm Suitشامل چندین ابزار هست که به ترتیب عبارت هستند از:

  , VP- UMLSmart Development , EnvironmentAgilian

 Visual Paradigm For UML

VP-UMLاصلی ترین نرم افزار این مجموعه است که برای مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در مبحث BPMبا پشتیبانی از اخرین استاندارد مدلسازی گرافیکی پروسه های تجاری BPMNو پشتیبانی از دو نوع مدل سازی BPD و DFDکه از دیگر قابلیت های مدلینگ این ابزار است.

در بحث مدسازی پایگاه داده، مدل سازی های ERDبرای روابط فیزیکی پایگاه داده و ORM Diagramبرای روابط کلاسها و entityها پشتیبانی می شوند.همچنین پشتیبانی از UML 2.1و تولید کد ازنمودارهای classبرای اکثر زبانهای برنامه نویسی از دیگر امکانات مهم این نرم افزار است.علاوه بر این امکان واردکردن پروژه های Rational Roseنیز وجوددارد و می توانید خروجی کامل از پروژه را در قالب های مختلف تهیه کنید.

Smart DevelopmentEnvironment

با پشتیبانی از اکثر محیط های توسعه و برنامه نویسی این امکان را فراهم می کند که مدل سازی های خود را در داخل محیط توسعه محبوب خود انجام دهید.از محیط های Visual Studio, Eclipse, JBuilder, NetBeansو غیره پشتیبانی میشود.

Agilian

مجموعه ابزارها برای مدل سازی متدولوژی های agileکه در یکجا در دسترس هستند. علت جداشدن این بخش ازVP-UMLتمرکز بر روی ویژگی های agileاست.

در این مقاله با استفاده از نرم افزار Visual Paradigmنمودارهای Use Case-Class- Sequence-     Communicationرا طراحی نموده که در فصل بعد به انها می پردازیم.

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26