یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2-3 ویژگیهای دلفی

 در مورد ویژگیهای دلفی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محیط توسعه مجتمع بسیار قوی وانعطاف‌پذیر:در زبان‌هایبرنامه‌نویسی دیداری (همچون دلفی)، محیط کار و سادگی استفاده از ان، نقش مهم (وحتّی مهم‌تر از برنامه مترجم) را در طرّاحی برنامه‌ها بر عهده دارد که سازندگاندلفی به این نکته توجّه داشتند، به طوری که یک مجتمع کامل برای ساخت برنامه‌ها دردلفی وجود دارد که هر چیزی که لازم دارید، در این محیط موجود است؛

 سادگی فراوان:کار با دلفیبه علّت پشتیبانی ان از موارد زیر، بسیار ساده می‌باشد:

   -  بهره‌مندی کامل از شیوه شی‌ءگرایی: ساختار زبان برنامه‌سازی دلفی بر اصل استفاده از پاسکال شی‌ءگرا بنا گردیده است که زبانی کامل، قدرتمند و یکسره شی‌گراست. هسته اصلی روش‌های برنامه‌نویسی شیءگرا در دلفی نهفته است و همینک دلفی به صورت واقعی از قابلیّت‌های مختلف زبان‌های شیءگرا پشتیبانی می‌کند و دارای ویژگی‌هایی اضافی (مانند بازبینی نوع داده‌ها در هنگام اجرا، واژه کلیدی Published، ویژگی‌ها و تابع‌های بازگرداننده نوع‌های پیچیده) نیز می‌باشد. مفهوم شیءگرایی در دلفی کامل‌تر از C++است؛ ولی ممکن است به کاملی قابلیّت‌های شیءگرایی Smalltalkنباشد. در هر صورت، در حال حاضر دلفی قسمت عمده کدهای برنامه را به صورت کاملاً شیءگرا تولید می‌کند؛

- کوتاه‌بودن کدهای برنامه‌نویسی و روش‌های ویرایش ان‌ها: دلفی بسیاری از کدهای برنامه‌ها را به صورت خودکار در هنگام اغاز ایجاد پروژه تولید می‌کند؛ امّا علاوه بر این قابلیّت، قسمتی تحت عنوان «ویرایش‌گر کد» دارد که بر پایه متن استوار است و قابلیّت‌هایی مانند تعیین عکس‌العمل‌ها، هم‌زمان‌سازی‌ها، تکمیل کدها، قابل‌استفاده‌بودن جزیی کدها، استفاده از ماکروها، و نقشه‌های کلیدی سفارشی را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین ترکیب متن روشن و نیز باز و بسته‌شدن کدها در خواندن، و هدایت‌کردن کدها به شما کمک خواهد کرد؛

- کتابخانه بسیار غنی از شیءها: دلفی چنان کتابخانه‌ای از شیءهای دیداری و غیردیداری دارد که کم‌تر شیء را می‌توان در برنامه‌ها یافت که در ان موجود نباشد؛

- ایجاد برنامه الگو: فرایند الگوسازی، گسترش برنامه‌ها (خواه برنامه‌های بر پایه UMLو خواه برنامه‌های ایجادشونده در چارچوب کاری .NET) را سریع‌تر می‌کند و این در حالی است که برنامه‌سازحتّی یک خط کد هم ننوشته است؛

- رویدادگرایی: دلفیبرخلاف بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی قدیمی، رویدادگراست؛ یعنی این‌طور نیست کهبرنامه هر لحظه یک خط را اجرا کند تا به انتهای برنامه برسد. در عوض، منتظر یکرویداد می‌ماند و به محض وقوع ان، کد نظیرش را اجرا می‌کند.

تعریف نیازمندی‌ها:دلفی یک رابط به برنامه Borland CaliberRMتهیّه می‌کند. این برنامه که بر پایه صفحه‌های وب قرار دارد، نظامی برای تعریف نیازمندی‌ها و مدیریّت برنامه‌سازی است، به طوری که برنامه مورد تهیّه نهایت انتظار کاربران را به دست می‌اورد؛ البتّه این برنامه بدون محیط توسعه مجتمع دلفی نیز قابل دسترسی است؛

طرّاحی انواع رابط کاربر ،واسطکاربر)دلفی قادر استانواع رابط‌های کاربر گرافیکی، فرم‌هایVCL،فرم‌هایویندوزی، فرم‌های وبی، و صفحه‌های( HTML؛

سازگاری، پشتیبانی، و ارتباط:

- سازگاری میان نسخه‌های مختلف دلفی؛

- سازگاری با برنامه‌های مبتنی بر ActiveX، ++C، Java، VisualBasic، MS-Officeو PowerBuilder؛

- مدیریّت و پشتیبانی کامل از انواع بانک اطّلاعاتی و SQL؛

- کنترل کامل مبدأ برنامه‌ها بر اساس نظام‌های کنترل مبدأ ClearCase، CVSو Visual SourceSafe؛

کار در چارچوب کاری Net.مایکروسافت: چارچوب کاری .Netمایکروسافت، چارچوبی اصلی برای ایجاد و اجرای برنامه‌های .Netاست که شامل زبان‌های اجرایی مشهور و کتابخانه کلاس می‌باشد. زبان‌های اجرایی مشهور، برنامه‌ها را تولید و خدماتی مانند مدیریّت حافظه و اجرای هم‌زمان چند زبان را فراهم می‌کنند. کتابخانه کلاس هم مجموعه‌ای از مؤلّفه‌ها است که می‌تواند جهت شیء را که در برنامه‌های کاربردی. Netاستفاده می‌شوند، تعیین کرده و مجدّداً مورد استفاده قرار بگیرند تا بتوان بهترین استفاده را از زبان‌های اجرایی کرد، به طوری که دلفی تمام چارچوب کاری کتابخانه کلاس را در محیط خود برای پرورش برنامه‌های کاربردی . Netقرار داده است و در چند مورد نیز ان را گسترش داده است؛

ترجمه سریع برنامه:ترجمه برنامه در دلفی بسیار سریع انجام می‌شود؛ به طوری که سرعت این ترجمه بیش‌تر از سرعت مترجم‌های زبان‌های برنامه‌نویسی Cو C++است و حتی دارای سرعتی 10تا 20بار سریع‌تر از برنامه‌های تفسیری (مانند VB, PowerBuilder, Paradox, Visual Fox Proو dBase) می‌باشد و به ادّعای شرکت Borland،مترجم دلفی سریع‌ترین مترجم در بین زبان‌های برنامه‌نویسی است و از دلایل این امر می‌توان به سادگی تعریف و ساختار زبان برنامه‌نویسی دلفی و نیاز کم‌تر مترجم به تلفیق قسمت‌های لازم برنامه در ان اشاره‌ کرد. لازم به ذکر است که مترجم دلفی، مترجمی برای پاسکال می‌باشد؛

اشکال‌زدایی، مستقرسازی، و نصببرنامه‌ها:اشکال‌زداهایتوسعه‌یافتهBorland .NETوBorland Win32شما را دریافتن و تصحیح انواع اشکال‌های برنامه کمک می‌کنند. همچنین مدیر مستقرسازیASP.NETدلفی، شما رادر کپی‌کردن فایل‌هایی که برنامه‌هایASP. Netبه سوی یکسرویس‌دهنده وب نیاز دارد، کمک می‌نماید. همچنین، چارچوب کاری. Netشامل چندبرنامه کمکی است که شما را در اماده‌سازی برنامه‌هایتان برای مستقرسازی ان‌ها کمکمی‌کند. دلفی نیز شامل برنامهInstallShield Expressبرای ایجادبرنامه‌های نصب‌کننده ویندوزی می‌باشد؛

خروجی ایستا:فایل‌های اجراییدلفی نیز یک فایلEXE واقعی و تنهاستکه همه چیز در درون ان قرار داده شده است و قابل اجرا بر روی هر رایانه دارای شرایطدرست می‌باشد. در نتیجه، نیازی به تحویل فایل‌های دیگر (کتابخانه‌های در حال اجرا) به مشتری در هنگام ارائه فایل اجرایی نمی‌باشد؛ در حالی که درVB باید فایل‌هایVBX نیز به همراهفایل اجرایی نهایی به مشتری ارائه شوند؛ البتّه مگر ان‌که از بسته‌ها استفاده کردهباشید. به همین دلیل، برنامه‌های دلفی برای نصب، ساده‌تر از برنامه‌های نوشته‌شدهبه وسیله سایر زبان‌های برنامه‌نویسی می‌باشند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26