چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2-4 مزایای دلفی

دلفی یک زبان برنامه نویسی قوی سطح بالا است. در اصل بر مبنای زبان برنامه نویسی خوب طراحی شدۀ پاسکال ایجاد شده است. دلفی بر خلاف پاسکال مقدمتاً برای اهداف تحصیلی طراحی نشد. علاوه بر ویژگی های زبان های سطح بالا ، برنامه نویسی سطح پایین نیز با فعال شدن اسمبلر و بوسیلۀ کدهای دستورالعمل پردازنده نیز ممکن است. ویژگی های شیئ گرایی زبان فقط چند ریختی بر مبنای کلاس و رابط  که باعث می‌شود برنامه با وضوح بیشتری درظاهر یک برنامه نوشته شده به چند زبان نوشته شود.

کلاس های خودی، اولین اشیاء کلاس هستند. اشیاء در حقیقت به اشیاء رجوع می‌کنند(شبیه جاوا) که دلفی به طور ضمنی ارجاع می‌دهد، بنابراین به اختصاص دادن حافظه برای اشاره گرها به اشیاء توسط خودمان یا تکنیک های مشابه ان در زبان های دیگر نیازی نیست. در انجا مراجع اختصاصی که نوع رشته دارند وجود دارد.(به خوبی رشته‌های نا متناهی) ترجیحاً نسبت به توابع، رشته‌ها بوسیله علامت + می‌توانند ملحق شوند. برای ان دسته از انواع رشته‌ای اختصاص داده شده، مدیریت حافظه توسط خودمان لازم نیست، بلکه مدیر حافظه این را مدیریت می‌کند. مدیر حافظۀ پیشرفته که توسط Borland Developer Studio 2006معرفی شده است، توابعی را برای اختصاص دادن حافظه فراهم می‌کنند.

دلفی با یک رابط گرافیکی بزرگ به اسم VCLارتباط خوبی دارد، که شامل خیلی از کدهای منبع ان است. IDEشامل واسط گرافیکی برای محلی سازی و ترجمۀ برنامه‌های ایجادشده که می‌تواند به یک مترجم گسترش داده شود ، بدون هزینۀ اضافی.( برخی از گسترش دهنده‌ها دستۀ سوم محصولات را به خاطر عاملیتی که دارند ترجح می‌دهند.) رابط گرافیکی حالتی را پیش می‌اورد که نسخه‌های قدیمی به نسخه‌های جدید دلفی، تبدیل شوند. کتابخان های دسته سوم می‌توانند از طریق فروشنده یا قابلیت های کامپایل دوباره برنامه را ارتقا داده شوند.

VCLسازگار کنندۀ قدیمی ای بود از تزریق وابستگی یا کنترل معکوس. VCL یک مدل با قابلیت استفاده دوباره ، خبره و توسعه پذیر با ارتقا دهنده هاست. با کمک کنندۀ کلاس ، می‌توان عملکرد هستۀ RTLو کلاس های VCLرا بدون تغییر دادن منبع اصلی کد تغییر داد. بهینه سازی سریع وسادۀ انتقال کامپایلری می‌تواند به برنامۀ اجرایی تبدیل کند.CLXبیشتر پشتیبانی نشد چون Kylixازرده خارج شد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26