دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3-1 پایگاه داده رابطه ای

پایگاه داده به زبان ساده مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده تحت کنترل یک مدیریت متمرکز است. اعمالی مانند درج، حذف، بهنگام سازی و بازیابی داده ها از جمله اعمال اصلی در پایگاه داده ها هستند.

پایگاه داده ها دارای سه مدل رابطه ای، سلسله مراتبی و شبکه ای هستند. با توجه به ویژگی های خوبی که مدل رابطه ای دارد، اغلب تکنولوژی های حال حاضر دنیا بر اساس مدل رابطه ای بنا شده اند.

    تکنولوژی پایگاه داده ها از اواسط دهه 60میلادی ایجاد شد، در طول دهه 70توسعه یافت. از اواخر دهه 70و اوایل دهه 80، رده ای از ان تکنولوژی به نام سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای مورد پذیرش بیشتر قرار گرفت و به عنوان تکنولوژی برتر شناختهشد. یک پایگاه داده رابطه ای به زبان ساده مجموعه ای از تعدادی جدول و روابط بین انها است. وقتی داده به صورت پایگاه داده سازماندهی می شود، کاربر و برنامه نویس نیازی به دانستن جزئیات ذخیره سازی داده ندارند. علاوه براین داده می تواند بدون تاثیر روی اجزای دیگر سیستم تغییر کند. برای مثال از اعداد حقیقی به صحیح، از یک ساختار فایل به دیگری یا از دستگاه ذخیره سازی نوری به مغناطیسی تغییر کند.

پایگاه داده را می توان مجموعه داده های ذخیره شده در مورد یک محیط عملیاتی دانست. محیط عملیاتی به محیطی گفته می شود که می خواهیم برای ان یک سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات ایجاد نماییم. به عنوان مثال اموزش دانشگاه، حسابداری سازمان، اموزشگاه رانندگی، تعاونی مسافربری و امثال اینها محیط های عملیاتی محسوب می شوند. داده های یک محیط عملیاتی شامل موجودیت ها، صفات خاصه و ارتباط های بین موجودیت ها است. به همین ترتیب هر کدام از موجودیت ها نیز برای خود صفات خاصی دارد. ارتباط بین موجودیت ها نیز در طراحی یک بانک اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. برای طراحی بانک اطلاعاتی

  برای یک محیط عملیاتی، معمولا از نمودار ERاستفاده می شود. این نمودار شامل سه عنصر موجودیت، صفت خاصه و ارتباط بین موجودیت ها است. در مدل پایگاه داده رابطه ای از روی نمودار ERتعدادی جدول طراحی می گردد. به طور معمول به ازای هر موجودیت و نیز هر ارتباط بین دو موجودیت یک جدول ایجاد می شود. اصول طراحی پایگاه داده ها شامل مباحث گسترده ای است که ذکر ان در اینجا مقدور نیست، اما به طور مختصر برخی اصطلاحات و مفاهیم مقدماتی که در این زمینه وجود دارد را یا داور می شویم.

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی[1]: سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی، نرم افزاری است که مدیریت تمام اعمال روی پایگاه داده ها را عهده دار است. برخی از سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی معروف که بر اساس مدل رابطه ای بنا شده اند، در زیر لیست شده اند:

  • Microsoft Access
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
  • DB2
  • Foxpro

جدول[2]: جدول مجموعه ای از اطلاعات است که بر اساس تعدادی سطر و ستون سازماندهی شده است. جدول، عنصر اصلی در مدل رابطه ای است. چنانچه گفته شد، پایگاه رابطه ای مجموعه ای از تعدادی جدول و ارتباط بین انها است.

رکورد[3]: به هر سطر از جدول یک رکورد گفته می شود. رکورد مجموعه ای اطلاعاتی است در مورد یک نوع موجودیت از یک محیط عملیاتی. یک رکورد می تواند حاوی مجموعه ای اطلاعاتی در مورد یک نمونه ارتباط بین دو یا چند موجودیت نیز می باشد. به خاطر دارید که یک جدول می توانست از یک موجودیت و یا از یک ارتباط بین دو موجودیت حاصل شده باشد.

فیلد[4]: فیلد کوچکترین واحد داده ای معنا دار در یک پایگاه داده محسوب می شود. فیلد بخشی از یک رکورد است، که دارای مفهوم معینی است. به عبارت دیگر فیلد حاوی مقدار یک صفت خاصه از یک نمونه موجودیت است. فیلد در جدول به صورت ستون نمایش داده می شود. در پایگاه رابطه ای اغلب به جای رکورد و فیلد از واژه های سطر و ستون نیز استفاده می شود.

کلید اصلی[5]:هر جدول از بانک اطلاعاتی معمولا باید دارای یک فیلد به عنوان کلید اصلی باشد. کلید اصلی فیلد یا ترکیبی از چند فیلد است که دارای یکتایی مقدار در بین نمونه رکوردهای جدول است. یک جدول می تواند دارای چندین کلید باشد، ولی یکی از انها باید کلید اصلی معرفی شود.

پرس و جو[6]: به مجموعه ای از دستورات که برای بازیابی داده ها از یک بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد، Queryیا پرس و جو گفته می شود. نتیجه یک پرس و جو بر روی بانک اطلاعاتی، زیر مجموعه از تعدادی سطر و ستون از یک یا چند جدول است. برای انجام پرس و جو بر روی پایگاه داده از یک زبان فرعی داده ای موسوم به DSLاستفاده می شود.

SQL: یک زبان فرعی داده ای استاندارد برای کار با پایگاه داده های رابطه ای است. SQLاین عبارت به معنای "زبان پرس و جوی ساخت یافته" است. SQLیک زبان بین المللی برای تعریف داده ها، کار با داده ها و کنترل داده ها در بانک اطلاعات رابطه ای است و درتمام پایگاه داده های رابطه ای ذکر شده قابل استفاده است.[1]- DBMS

[2]- Table

[3]- Record

[4]- Field

[5]- Primary Key

[6]- Query 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26