یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3-3 چگونگی ایجاد پایگاه داده SQL Server

بهترین و قدرتمند ترین نرم افزار مدیریت پایگاه داده ها است که توسط مایکروسافت ارائه شده است. سرعت، قدرت و استحکام SQL Serverبرای مدیریت پایگاه داده های بزرگ باعث معروفیت زیاد ان شده است. برخی افراد تصور می کنندSQL Serverهمان SQLاست که تصور صحیحی نیست. SQLیک زبان فرعی داده ای و SQL Serverیک DBMSاست. برای استفاده از SQL Serverباید ابتدا ان را بر روی سیستم خود نصب نمایید. بعد از نصب، در قسمت پایین و در سمت راست از Taskbarویندوز، ایکون SQLServerظاهر می شود که از روی ان می توانید نام سرور پایگاه داده را ببینید. در صورتی که در هنگام نصب، نامی برای سرور تعیین نکنید، به طور پیش فرض نام کامپیوتر شما به عنوان نام سرور انتخاب می گردد. همچنین گروهی به نام مایکروسافت SQL Serverدر قسمتProgramsاز ویندوز ایجاد می شود. یکی از برنامه های مهم در این گروه، برنامه ای به نامEnterprise Managerاست که محیط مناسبی برای کار با SQL Serverاست. در این محیط می توانید یک پایگاه داده جدید ایجاد نمایید و در ان جدول های خود را ایجاد نمایید.

مراحل ایجاد پایگاه داده در SQL Serverبه شرح زیر است:

  • برنامه Enterprise Managerرا از مسیر زیر اجرا کنید.

                                  Start/All programs/Microsoft SQL Server/ Enterprise Manager

  • در سمت چپ پوشه ای به نامConsole Rootقرار دارد. در این پوشه مسیر زیر را طی کنید.

                  نام سرور پایگاه شماMicrosoft SQL Server/SQL Server Grop/

  • در زیر سرور پایگاه داده شماپوشه ای به نام Databaseوجود دارد. برای ایجاد پایگاه داده جدید بر   روی این پوشه راست کلیک کنید و گزینه New Databaseرا بر گزینید.
  • در پنجره ای که باز می شود در جلوی گزینه  Name نام پایگاه داده خود را وارد کنید و  okنمایید.
  • در داخل پوشه Databaseاز پنجره اصلی،باید پوشه ای به نام پایگاه داده شما ایجاد شده باشد. بر روی نام پایگاه خود دابل کلیک کنید تا باز شود. سپس در زیر ان گزینه Tableرا برای ایجاد جدول انتخاب کنید. بر روی گزینه Tableراست کلیک کنید و گزینه New Tableرا انتخاب کنید.
  • فرم طراحی جدول باز می شود. در این فرم در قسمت Column Nameنام فیلد ها و در قسمتDataTypeنوع ان را وارد نمایید.
  • از فرم طراحی جدول خارج شوید. در این هنگام پیغامی مبنی بر ذخیره جدول ظاهر می شود. دکمه Yesرا انتخاب کنید و نام جدول را وارد کنید.
  • در این هنگام در سمت راست پنجره اصلی، باید نام جدولی که ایجاد کرده اید، اضافه شده باشد. بر روی نام جدولی که ایجاد کرده اید، راست کلیک کنید و گزینه Open Tableو سپس گزینهReturn all rowsرا بر گزینید. در پنجره ای که ظاهر می شود رکوردهای جدول خود را وارد کنید.

   چون در اینجا مجالی برای ادامه مطلب نمی بینیم می توانید مطالبی مانند: چگونگی اتصال به پایگاه داده، بازیابی اطلاعات پایگاه داده، چگونگی تغییرات در پایگاه داده، مانند: چگونگی درج رکورد جدید در پایگاه داده، چگونگی تغییر رکورد از جدول، چگونگی حذف رکورد از جدول و ... را از کتاب "SQLسرور 2000" که مشخصات ان در قسمت مراجع امده است، مطالعه فرمایید.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26