چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3-4 دلایل استفاده از SQL Server

   بدون‌شک می‌توان گفت که بانک‌های اطلاعاتیاوراکل وSQL Server، از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی امروز به شمار میایند. اینسؤال که کدام یک از این دو از دیگری بهتر است، ممکن است فکر بسیاری ازبرنامه‌نویسان و شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار را مشغول کرده باشد.

  اگر در یک نگاه بخواهیم پرمخاطب ترین نرم افزار مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطهای را مورد بررسیقراردهیم بی شک همه نگاه ها به سمتMicrosoft SQL Server خواهدبود. سادگی استفاده از این نرم افزار و همچنین هماهنگی کامل با.NET Platform ماکروسافت باعث شده تا بیش از 50% از برنامه نویسان و توسعه دهندگان به این پایگاهداده گرایش پیدا کنندو هم اکنون جدیدترین نسخه از این نرم افزار قدرتمندمنتشر شده است که قابلیت های جدید اضافه شده به این نرم افزار قدرتمند باعث شده استکهMicrosoft SQL Server 2008 حال بتواند رقیب بسیار خطرناکی برای  رقیبدیرینهخودیعنیOracleشود.این نرم افزار مجهز به ابزارهایجدیدی برای نظارت و مدیریت بوده و همچنین مناسب استفاده برای بانک های اطلاعاتیبسیار بزرگ می باشد و علاوه بر ان در نسخه جدید سرعت کار و سهولت استفاده افزایشچشم گیری یافته است.

شرکت مایکروسافت مدعی است که ابزارهای جدیدی برای مدیران بانک‌های اطلاعاتی یاهمانDBAها در نسخه جدیدSQL Server 2005 قرار داده است که بسیار خوب توانسته استمشکلات نسخه قبلی ان را مرتفع نماید ، اما جالب اینجا است که همه امکاناتی کهSQL Server 2005 به تازگی برای  DBAها فراهم کرده است، از نسخهOracle 8i در نرم‌افزاراوراکل موجود بوده است. درباره نصب این دونرم‌افزار باید گفت که نصب اوراکل ازSQL Server هنوز بسیار مشکل‌تر است و کار کردنبا ان سخت‌تر؛ و شاید این دلایل باعث می‌گردد برخی از برنامه‌نویسان به سمتSQL Server بروند. دلایل استفاده از SQLسرورشدن در بانک‌اطلاعاتیSQL Serverکار سختی نیست. کافی است مدتیبا ان نرم‌افزار کار کرده باشید ، و چند ماهی تجربه داشته باشید. ولیDBAشدنحرفه‌ای در اوراکل کار بسیار دشواری است.

با نگاهی به بانک اطلاعاتیمی‌توان به این نکته رسید که درست است کهSQL Server 2005بسیار کارامد است وپیشرفت‌های زیادی نسبت به نسخه قبلی خود داشته است، ممکن استدر برنامه‌های پیچیده یاسیستم‌های ناهمگون، جوابگوینیازها نباشد ، ولی در صورتی که بابرنامه‌های کوچک و متوسط سروکار دارید،SQL Serverمی‌تواندراه‌حلخوبیباشد.از لحاظ قیمت (البته نه در ایران که اکثراً قانون کپی‌رایت را رعایتنمی‌کنند) قیمتSQL Server کمتر از اوراکل است و سرویس‌های ارائه شده توسطSQL Serverرا می‌توان در صورت لزوم خریداری نمود.اگر چهSQL Server 2000یکی از قوی‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است و خیلی از شرکت‌ها وسازمان‌های بزرگ امروزه از ان به عنوان پایگاه داده‌های خود استفاده می‌کنند، چندین محدودیت هم دارد که البته با ایجاد یکسری امکانات در نسخه های جدید ان، از اینمحدودیتها کاسته شده است.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26