یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم - تحلیل برنامه

بعد از شناخت سیستم و نیازمندی های ان با تولید مدل های بصری برای یک سیستم می توانیم نشان دهیم که چگونه سیستم روی یک سطح کار می کند. ما می توانیم فعل و انفعالات بین کاربران و یک سیستم را مدل نماییم. روی هم رفته، مدل های بصری ابزار قدرتمندی را فراهم می کنند تا سیستم را به بخش های وابسته نشان دهند. نماد UMLزبان مدل سازی یکپارچه است.UML به افراد اجازه می دهد تا چندین نوع مختلف از نمودارهای بصری را ایجاد کنند کهجنبه های مختلف سیستم را نمایش می دهد.

تحلیل برنامه ،بعنوان یکی از مهم ترین مراحل ایجاد یک سیستم محسوب شده و نیاز به بحث و بررسی دارد لذا این مرحله ، پس از اشنایی با چگونگی مراحل کار بخش ارشیو در مراجعات مکرر به شرکت ،شناخت نیازمندیها ،جمع اوری اطلاعات مورد نظر،ارائه چندین پیشنهاد  و همچنین با راهنمایی و مساعدتهای های استاد راهنما ،انجام شد.

در این بخش با استفاده از نرم افزار Paradigm Visualتصاویر نمودارهای Use Caseو Sequenceطراحی شده به همراه شرح مختصری از ان ها اورده شده است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26