یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- بخش اول – نمودارهای Use Case

    نمودارهای Use Caseمحاورات میان Use Caseها و عاملها را نشان می دهند. این نمودارها نشان می دهند که چه عامل هایی به Use Caseها مقدار اولیه می دهند، چه موقع یک عامل، اطلاعات را از یک Use Caseدریافت می کندو همچنین بر انچه باید سیستم انجام دهد متمرکز می شود.نمودار  Use Caseکار مشخصی را برای مستند سازی عاملها (هر چیز خارج از محدوده سیستم) ،Use Caseها(هر چیز درون محدوده سیستم) و ارتباط انها انجام می دهد.یکی از مزایای مهم Use Caseتبادل اطلاعات است، مراجعین با نگاه به این نمودارها اطلاعات زیادی بدست می اورند.

Use Case    : درخواست های سیستم را از دید کاربر نشان می دهد. به عبارت دیگرUse Caseها عملیاتی هستند که سیستم فراهم می کند.

Actor  : نشان دهنده افراد یا سیستم هایی است که اطلاعات را برای سیستم فراهم کرده یا از ان دریافت می کنند.

- نمودار use case  سیستم:

    مدیر وکاربر سیستم بعنوان یک شی خارج از سیستم محسوب میشوند که  می توانند به محدوده درون سیستم یعنی  اطلاعات مربوط به استاندارد، نقشه و... دسترسی داشته و عملیات مختلفی روی انها انجام دهند(روی انها تاثیرمی گذارند).

 

شکل 2-1- نمودار use case  سیستم

شکل 2-1- نمودار use case  سیستم

- نمودار use case  مدیرسیستم:

    مدیر سیستم بعنوان یک شی خارج از سیستم محسوب میشوند که میتواند به محدوده درون سیستم یعنی  اطلاعات مربوط به استاندارد، نقشه و... دسترسی داشته و عملیات مختلفی روی انها انجام دهد.

 

شکل 2-2- نمودار use case  مدیر سیستم

شکل 2-2- نمودار use case  مدیر سیستم

 

 

- نمودار use case  کاربرسیستم:

   کاربر سیستم بعنوان یک شی خارج از سیستم محسوب میشوند که میتواند به محدوده درون سیستم یعنی به بخش  گزارشات مربوط به استاندارد، نقشه و... دسترسی داشته و عملیات مشاهده و چاپ روی انها انجام دهد.

 

 

شکل 2-3- نمودار use case  کاربرسیستم

شکل 2-3- نمودار use case  کاربرسیستم

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26