چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- بخش چهارم – نمودارهای Communication

این نمودارها مانند نمودارهایsequence،برای نشان دادن جریان در سناریوی مشخص یکusecase استفاده می شوند. نمودارهایsequence بر حسب زمان منظم می شوند، ولی این نمودارها بیشتر به روی رابطه بین ابجکت ها[1]متمرکز میشوند. ابجکتها ان چیزی است که اطلاعات و روشها را در خود نگهداری می کند.

 در زیر تعدادی از نمودارهای   communication  سیستم را می بینید:

- نمودار  communicationثبت مشخصات استاندارد:

شکل 2-35- نمودار communication – ثبت مشخصات استاندارد

شکل 2-35- نمودار communicationثبت مشخصات استاندارد

- نمودار  communicationویرایش مشخصات استاندارد:

شکل 2-36- نمودار communication - ویرایش مشخصات استاندارد

شکل 2-36- نمودار communication- ویرایش مشخصات استاندارد

- نمودار  communicationحذف مشخصات استاندارد:

شکل 2-37- نمودار communication  - حذف مشخصات استاندارد

شکل 2-37- نمودار communication  - حذف مشخصات استاندارد

- نمودار  communicationگزارش استاندارد:

شکل 2-38- نمودار communication – گزارش بر اساس استاندارد معادل

شکل 2-38- نمودار communicationگزارش بر اساس استاندارد معادل

- نمودار  communicationگزارش استاندارد

شکل 2-39- نمودار communication - گزارش بر اساس تصویر استاندارد

شکل 2-39- نمودار communication- گزارش بر اساس تصویر استاندارد

- نمودار  communicationگزارش استاندارد

شکل 2-40- نمودار communication - گزارش بر اساس استاندارد مرتبط

شکل 2-40- نمودار communication- گزارش بر اساس استاندارد مرتبط

  • نمودار  communicationگزارش اطلاعات قطعه تولیدی شرکت سازنده :

شکل 2-41- نمودار communication - گزارش بر اساس شرکت سازنده

شکل 2-41- نمودار communication- گزارش بر اساس شرکت سازنده

- نمودار  communicationورود به سیستم :

شکل 2-42- نمودار communication – ورود مدیر به سیستم

شکل 2-42- نمودار communicationورود مدیر به سیستم

- نمودار  communicationخروج از سیستم:

شکل 2-43- نمودار communication – خروج از سیستم توسط مدیر

شکل 2-43- نمودار communicationخروج از سیستم توسط مدیر

 

 

 

 

 

 [1]-  Objects 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26