یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- بخش دوم – نرمال سازی

نرمالسازی فرایند سازماندهی داده در پایگاه داده بطور کارامد است. نرمالسازی روشی برای طراحی جداول پایگاه داده است و داده ها را به طریقی ساماندهی می کند که باعث کاهش افزونگی داده و رفع مشکلات ساختاری و انومالی شود.

هدف از نرمالسازی حذف افزونگی داده و باقی نگهداشتن وابستگی بین داده های مرتبط است. به این طریق اندازه پایگاه داده را کاهش داده و ذخیره منطقی داده را تضمین می کند.

فرایند نرمالسازی شامل ایجاد جداول و برقراری ارتباط بین انها طبق قواعد معین است و روی وابستگی های ستون های جدول تمرکز دارد. این فرایند اغلب باعث ایجاد جداول بیشتر می شود ولی باوجودیکه اثر تکرار داده درون پایگاه داده را دارد باعث افزونگی غیر ضروری داده نمی شود. هدف از نرمالسازی تضمین این است که ستون های غیر کلیدی در هر جدول مستقیما وابسته به کل کلید باشند و به این ترتیب حذف وابستگی های ناسازگار، کاهش افزونگی، انومالی کمتر و بهبود کارائی را نتیجه می دهد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26