دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-تعریف مفاهیم

مفاهیم مورد نظر در این پروژه:

انتخاب واحد، حذف و اضافه، ترم تحصیلی، دانشجو، درس، کارنامه، نمرات، استاد، کاربر ارشد، کاربر عادی، دانشجوی فارغ التحصیل، دانشجوی انصرافی.                                                  

دانشجوپس از ثبت نام، موظف است طی هر ترم تحصیلی انتخاب واحد کند. به این معنا که با توجه به قانون انتخاب درس ( رعایت پیش نیازی، تعداد واحد، ...) تعدادی درس را انتخاب و طی ان ترم تحصیلی، دروس انتخابی را بگذراند. در انتهای ترم، با برگزاری امتحان توسط اساتید، در صورتی که دانشجو حداقل نمره قبولی را گرفته باشد، واحدهای ان درس برای وی ثبت و در کارنامه دانشجو نشان داده می شود. بعد از مدت زمانی که کاربر ارشد سیستم تعیین می کند، در ابتدای ترم، دانشجودر صورت تمایل می تواند توسط کاربر عادی اقدام به حذف و اضافه کند. به این معنا که در تعداد واحدهای انتخابی، درسی را حذف یا اضافه کند.  

در نهایت، در پایان دوره تحصیلات و با گذراندن تمامی واحدها و با پذیرفته شدن در تمامی انها، دانشجو فارغ التحصیل می شود. در صورتی که دانشجو در حین تحصیل، تمایل به ادامه ان نداشته باشد، انصراف       می دهد. در این صورت نام وی به عنوان دانشجوی انصرافی در سیستم ثبت شده و وی از ترم بعدی مجاز به انتخاب واحد نمی باشد.    

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26