دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- نمودارهای طراحی واسط کاربر

این نمودارها شمایی از صفحات برنامه هستند که در مرحله اخر تحلیل، به برنامه نویس کمک می کنند تا نمایی انتزاعی از برنامه خود داشته باشند.

کل 2-34- ورود به سیستم

شکل 2-34- ورود به سیستم

شکل 2-35-منوی کاربر عادی

شکل 2-35-منوی کاربر عادی

 

شکل 2-36-تغییر کلمه عبور کاربر

شکل 2-36-تغییر کلمه عبور کاربر

شکل 2-37-منوی کاربر ارشد

شکل 2-37-منوی کاربر ارشد

شکل 2-38- تنظیم سال و نیمسال

شکل 2-38- تنظیم سال و نیمسال

شکل 2-39- ثبت حداکثر واحد

شکل 2-39- ثبت حداکثر واحد

شکل 2-40-ثبت فعالیت سیستم

شکل 2-40-ثبت فعالیت سیستم

شکل 2-41-انتخاب واحد ،حذف و اضافه

شکل 2-41-انتخاب واحد ،حذف و اضافه

شکل 2-43-نمایش اطلاعات دانشجو

شکل 2-45-ثبت فارغ التحصیل و انصراف

شکل 2-45-ثبت فارغ التحصیل و انصراف 

شکل 2-47-کارنامه ترمی

شکل 2-47-کارنامه ترمی 

شکل 2-48-کارنامه کلی

شکل 2-48-کارنامه کلی

شکل 2-49-گزارش انتخاب واحدو حذف و اضافه

شکل 2-49-گزارش انتخاب واحدو حذف و اضافه

شکل 2-53-تغییر کلمه عبور کاربر

شکل 2-53-تغییر کلمه عبور کاربر 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26