دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
 جدول middle_insert

شکل 3-15-فیلدهای جدول انتخاب واحد میانی

شکل 3-15-فیلدهای جدول انتخاب واحد میانی

 

قبل از اینکه انتخاب واحد یا حذف و اضافه دانشجو ثبت نهایی شود، اطلاعات ان در این جدول قرار می گیرد. این جدول فقط جهت ثبت موقتی انتخاب واحد کاربرد دارد و قبل از انتخاب واحد خالی می باشد و پس از ثبت نهایی انتخاب واحد اطلاعات ان به جدول unit_selectionمنتقل و این جدول خالی می شود.  فیلدهای این جدول دقیقا مشابه جدول unit_selectionاست.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26