دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3- نرمال سازی

یکی از اهداف نرمال سازی کاهش افزونگی اطلاعات است. به این معنی که اطلاعات در سراسر سیستم در دسترس باشد، در حالی که تنها یک بار این اطلاعات در پایگاه داده ذخیره شده باشند. همچنین کاهش حجم پایگاه داده با توجه به اهمیت سرعت ان مورد توجه است.  

در سیستم انتخاب واحد، یکی از اطلاعاتی که برای ثبت دانشجو نیاز است، جنسیت ان است که با کمک جدول genus، این پارامتر تنها یک بار در جدول ذخیره شده و برای ثبت در جدول student_infoاز مقدار عددی که حجم کمتری نسبت به کاراکتری دارد، استفاده شده است.  

همچنین دروس که به سه دسته مشترک، ویژه خواهران و ویژه برادران تقسیم بندی می شود، دارای کدی برای هر دسته است تا از ان کد برای ذخیره شدن اطلاعات در سیستم استفاده شود.

از جمله دیگر موارد ، استفاده از جداول type_user، grade_r، grade_sمی باشد.

موارد این چنینی که در پایگاه داده از ان استفاده شده است، منجر به کاهش حجم پایگاه داده در ذخیره سازی اطلاعات گردیده که این امر با توجه به افزایش تعداد دانشجویان مورد اهمیت است.

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26