دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم - امکانات نرم افزار
 •  صفحه کاربر ارشد

کاربر ارشد پس از ورود به سیستم، می تواند علاوه بر اطلاعات خود واخرین زمان ورود ، موارد زیر را نیز مشاهده کند:  

 • اموزشی
 • دانشجویی
 • کاربری
 • امتحانات
 • سیستم
 • خدمات

بخش اموزشی شامل 

شکل 4-1-منوی اموزشی صفحه کاربر ارشد

شکل 4-1-منوی اموزشی صفحه کاربر ارشد

بخش دانشجویی شامل  

شکل 4-2-منوی دانشجویی صفحه کاربر ارشد

شکل 4-2-منوی دانشجویی صفحه کاربر ارشد

بخش کاربری شامل

 

شکل 4-3-منوی کاربری صفحه کاربر ارشد

شکل 4-3-منوی کاربری صفحه کاربر ارشد

بخش امتحانات شامل

شکل 4-4-منوی امتحانات صفحه کاربر ارشد

شکل 4-4-منوی امتحانات صفحه کاربر ارشد

بخش سیستم شامل

شکل 4-5-منوی سیستم صفحه کاربر ارشد

شکل 4-5-منوی سیستم صفحه کاربر ارشد

 

 

بخش خدمات شامل

شکل 4-6-منوی خدمات صفحه کاربر ارشد

شکل 4-6-منوی خدمات صفحه کاربر ارشد

 بخش اموزشی

انتخاب واحد

شکل 4-7-صفحه انتخاب واحد

شکل 4-7-صفحه انتخاب واحد

در این صفحه با وارد کردن شماره دانشجویی، لیست دروسی که دانشجو می تواند انتخاب کند به همراه اطلاعات دانشجو نمایش داده می شود.  پیغام های خطا

 • اگر شماره دانشجویی وارد نشود یا به صورت غیر عددی وارد شود، پیغام خطا داده می شود تا مقدار وارد شده اصلاح گردد.  
 • در صورتی که دانشجو قبلا در این ترم انتخاب واحد کرده باشد، با پیغام خطا مواجه شده و مجاز به انتخاب واحد مجدد نمی باشد.  
 • در نهایت اگر شماره دانشجویی وارد شده در پایگاه داده موجود نباشد، به کاربر پیغام خطا مناسب با ان داده می شود.
 •  توجه به این نکته ضروری است که اگر دانشجو به عنوان دانشجوی انصرافی در سیستم ثبت شده باشد، هنگام انتخاب واحد، در صورتی که شماره دانشجویی وی وارد شود، سیستم خطا می دهد.  

بعد از ورود به صفحه انتخاب واحد، با کلیک بر روی دروسی که دانشجو تمایل به انتخاب انها دارد، دروس انتخاب و در لیست دروس انتخاب شده قرار می گیرند. قابل توجه است که قبل از انتخاب درس دکمه ثبت اولیه و ثبت نهایی غیر فعال می باشد. پس از ثبت اولیه دروس( ثبت اولیه جهت بررسی مواردی از جمله رعایت سقف مجاز انتخاب واحد می باشد) دکمه ثبت نهایی فعال می شود.

  بعد از این مرحله، در صورتی که در انتخاب دروس اشتباهی رخ داده باشد و درسی به اشتباه انتخاب شده باشد، با کلیک روی عبارت حذف در لیست دروس انتخاب شده، می توان ان درس را حذف کرد.  

 در مرحله اخر، با کلیک بر روی دکمه ثبت نهایی و تائید پیغام داده شده از سوی سیستم، دروس انتخابی برای ان دانشجو ثبت می شوند و لیست دروس انتخاب شده به همراه پیغام موفقیت در انتهای صفحه مشاهده می شود.  

 • در صورتی که یک درس دو بار انتخاب شود، سیستم به کاربر پیغام می دهد.
 • در صورتی که حداکثر تعداد واحد مجاز انتخاب واحد رعایت نشود ،پیغام در این مورد ظاهر می شود.
 • حذف و اضافه

 

شکل 4-8-صفحه حذف و اضافه

شکل 4-8-صفحه حذف و اضافه

 

در این قسمت، در صورتی که کاربر ارشد، سیستم را برای انتخاب واحد تنظیم کرده باشد، با خطای دسترسی به صفحه مواجه خواهید شد.

در غیر این صورت با وارد کردن شماره دانشجویی مورد نظر، می توان اقدام به حذف و اضافه نماید. این صفحه مشابه صفحه انتخاب واحد است با این تفاوت که در لیست دروس انتخاب شده، دروس انتخاب شده دانشجو در زمان انتخاب واحد نمایش داده می شود. در این لیست،  با کلیک بر روی عبارت حذف درس مورد نظر حذف شده و می توان از لیست بالای صفحه، درس جدیدی به لیست دروس انتخابی اضافه کرد. با کلیک بر روی ثبت اولیه، تغییرات بررسی شده و در صورتی که مشکلی نداشته باشد، می توان دروس را ثبت نهایی کرد. اگر دانشجو از انجام عمل حذف و اضافه منصرف شود، با کلیک بر روی دکمه انصراف و تائید پیغام داده شده از سوی سیستم، می تواند از سیستم خارج شده و به صفحه اصلی کاربر بازگردد.

پیغام های خطا مشابه صفحه انتخاب واحد است.  

 • تائیدیه انتخاب واحد

شکل 4-9-صفحه مشاهده تاییدیه انتخاب واحد

شکل 4-9-صفحه مشاهده تاییدیه انتخاب واحد

 

 

امکان گرفتن تائیدیه انتخاب واحد توسط کاربر برای دانشجو در قسمت تائیدیه انتخاب واحد فراهم است. با وارد کردن شماره دانشجویی، سال و نیمسال مورد نظر می توان این عمل را انجام داد.  

پیغام های خطا

 • در صورتی که شماره دانشجویی یا سال تحصیلی وارد نشود یا  اشتباه وارد شود، پیغام خطا مناسبی داده شده و کاربر را متوجه می سازد.  
 • در صورتی که دو مورد قبلی درست وارد شده باشند (شماره دانشجویی موجود و سال تحصیلی برای وی معتبر باشد) و نیمسال تحصیلی درست انتخاب شود، اما برای دانشجو در ترم جاری انتخاب واحدی ثبت نشده باشد پیغامی در این مورد، نمایش داده می شود. 

در نهایت، صفحه تائیدیه نمایش داده شده که شامل زمان انتخاب واحد نیز می باشد و امکان پرینت گرفتن از ان موجود می باشد.    

 • حذف انتخاب واحد

 

شکل 4-10-صفحه حذف انتخاب واحد

شکل 4-10-صفحه حذف انتخاب واحد

 

در این قسمت، با وارد کردن شماره دانشجویی می توان انتخاب واحد ترم جاری  را برای دانشجوی مورد نظر حذف کرد.

 خطاهای مشابه برای شماره دانشجویی در این قسمت نیز موجود است.

با کلیک بر روی دکمه حذف انتخاب واحد و تائید پیغام داده شده از سوی سیستم، عملیات انجام می شود و پیغام موفقیت نشان داده می شود.   

 

 • گزارش انتخاب واحد

شکل 4-11-صفحه گزارش انتخاب واحد

شکل 4-11-صفحه گزارش انتخاب واحد

 

کاربر می تواند با تکمیل اطلاعات خواسته شده، گزارش انتخاب واحد را تهیه کند. با توجه به درخواست داده شده از سوی حوزه، این گزارش باید به صورت تفکیک جنسیتی تهیه شود. لذا با انتخاب جنسیت، سال و نیمسالی مورد نظر، گزارش قابل مشاهده است و امکان گرفتن پرینت از ان نیز وجود دارد.

پیغام های خطا

 • اگر سال تحصیلی وارد نشود یا با حروف وارد شود، پیغامی مبنی بر اصلاح سال وارد می شود.
 • در صورتی که سال و نیمسال مورد نظر اشتباه وارد شود، پیغام ان به کاربر داده می شود.   

 

گزارش حذف و اضافه نیز به همین شکل انجام می شود.

 

 • بخش دانشجویی
 • ثبت دانشجو

شکل 4-12-صفحه ثبت دانشجو در سیستم

شکل 4-12-صفحه ثبت دانشجو در سیستم

کاربر با کلیک بر روی قسمت ثبت دانشجو و پر کردن فرم در نظر گرفته شده، دانشجو را در سیستم ثبت می کند.

لازم به ذکر است که حوزه دانشجویی از شماره ملی به عنوان شماره دانشجویی استفاده می کند که با این ترتیب هر شخص، شماره منحصر به فرد خود را خواهد داشت. با ثبت دانشجو در سیستم به وی یک نام کاربری (شماره دانشجویی) و کلمه عبور(شماره شناسنامه) تعلق می گیرد.  

پیغام های خطا

 • در صورتی که اطلاعات مورد نظر وارد نشود یا اشتباه وارد شود، پیغام های خطای مناسب ظاهر می شود.   
 • در صورتی که شماره دانشجویی اختصاص یافته به دانشجو تکراری باشد، پیغام خطا داده شده و از ثبت دانشجو جلوگیری به عمل می اید.  

 

 • مشاهده مشخصات دانشجو

 

شکل 4-13-صفحه مشاهده مشخصات دانشجو

شکل 4-13-صفحه مشاهده مشخصات دانشجو

 کاربر با وارد کردن شماره دانشجویی می تواند اطلاعات دانشجو را دیده و در صورتی که تغییر کرده باشد، برای ویرایش ان  اقدام کند. ویرایش اطلاعات مختص اطلاعات محل سکونت می باشد.

پیغام های خطا برای شماره دانشجویی مشابه صفحات دیگر نیز ظاهر می شود.

ثبت فارغ التحصیل

شکل 4-14-صفحه ثبت فارغ التحصیل

شکل 4-14-صفحه ثبت فارغ التحصیل

 

 کاربر با داشتن شماره دانشجویی می تواند دانشجو را به عنوان فارغ التحصیل در سیستم ثبت کند.

پیغام های خطا

 •  در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده و پذیرفته شده دانشجو به میزان مورد نظر نرسیده باشد، سیستم خطا می دهد. چرا که برای ثبت در این قسمت باید دانشجو تمامی واحدها را گذرانده و قبول شده باشد.
 •  در صورتی که دانشجو قبلا در این قسمت ثبت شده باشد، سیستم خطایی مناسبی به کاربر نمایش می دهد.  

 

 • ویرایش فارغ التحصیل

 

شکل 4-15-صفحه ویرایش فارغ التحصیل

شکل 4-15-صفحه ویرایش فارغ التحصیل

 

 

در این قسمت امکان مشاهده اطلاعات فارغ التحصیلی دانشجویان فراهم است. با کلیک بر روی عبارت انتخاب از لیست دانشجویان، اطلاعات دانشجو در پایین صفحه امده و می توان ان را ویرایش کرد. در صورتی که از قبل دانشجویی در سیستم به عنوان فارغ التحصیل ثبت نشده باشد، سیستم پیغامی مبنی بر این که اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست، به کاربر می دهد.  

 •  ثبت دانشجوی انصرافی

شکل 4-16-صفحه ثبت انصراف دانشجو

شکل 4-16-صفحه ثبت انصراف دانشجو

 

کاربر با وارد کردن شماره دانشجویی، می تواند اطلاعاتی از دانشجو ازجمله تعداد واحد گذرانده و معدل کل را مشاهده کرده و با استفاده از دکمه ثبت انصراف دانشجو، و تائیدپیغام داده شده از سوی سیستم، انصراف دانشجو را تائید کند. در نهایت پیغام موفقیت به کاربر نمایش داده خواهد شد.  

برای دانشجوی انصرافی، امکان انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد.

 • ویرایش انصراف دانشجو

شکل 4-17-صفحه ویرایش انصراف دانشجو

شکل 4-17-صفحه ویرایش انصراف دانشجو

در این صفحه اسامی دانشجویان انصرافی نمایش داده می شود. برای ویرایش اطلاعات هر کدام از دانشجویان، با کلیک بر روی عبارت انتخاب، اطلاعات وی در پایین صفحه امده و امکان تغییر و ویرایش انها وجود دارد. با زدن دکمه ویرایش و تائید پیغام سیستم، عملیات ویرایش انجام و سیستم پیغام ثبت عملیات را می دهد.  

 • بخش کاربری
 • ثبت کاربر

شکل4-18-صفحه ثبت کاربر

شکل4-18-صفحه ثبت کاربر

کاربر ارشد این امکان را دارد که برای سیستم، کاربر عادی یا ارشد تعریف کند. با پر کردن اطلاعات این فرم و تعیین نوع کاربر، با زدن دکمه ثبت، کاربر جدید در سیستم ثبت می شود.

پیغام های خطا

 • اگر اطلاعات  مورد نظر وارد نشود یا اشتباه وارد شود یا فرمت ادرس پست الکترو نیکی صحیح نباشد، پیغام خطا مناسب ظاهر می شود.  
 • در صورتی که نام کاربری تکراری به کار رود یا کلمه عبور و تایید ان یکسان نباشد، پیغام های خطای مرتبط نمایش داده می شود.
 •  ویرایش کاربر

 

شکل 4-19-صفحه ویرایش کاربر

شکل 4-19-صفحه ویرایش کاربر

لیست تمامی کاربران در این صفحه موجود است. با کلیک بر روی عبارت انتخاب، اطلاعات کاربر در پایین صفحه نمایش داده شده و امکان ویرایش ان فراهم است. بعد از ویرایش اطلاعات و ثبت ان، اطلاعات ویرایش شده در بالای صفحه به صورت صحیح نمایش داده خواهد شد. 

قابل ذکر است امکان ویرایش نوع کاربری کاربر ارشد (تبدیل کاربر ارشد به کاربر عادی) در این صفحه وجود ندارد. اما می توان نوع کاربری کاربر عادی را تغییر داد.

حذف کاربر

شکل 4-20-صفحه حذف کاربر

شکل 4-20-صفحه حذف کاربر

با وارد کردن نام کاربری، امکان حذف کاربر عادی مورد نظر برای کاربر ارشد فراهم است. این عمل با کلیک بر دکمه حذف و تائید پیغام سیستم انجام می شود.

پیغام های خطا

 • در صورتی که نام کاربری وارد شده در سیستم موجود نباشد، سیستم پیغامی مبنی بر عدم وجود کاربر نمایش می دهد.   
 • اگر نام کاربری وارد شده مربوط به کاربر ارشد باشد، سیستم با پیغام خطا مانع از حذف کاربر ارشد می شود.  
 • بخش امتحانات
 • ثبت و ویرایش نمره

شکل 4-21-صفحه ثبت نمره

شکل 4-21-صفحه ثبت نمره

در قسمت ثبت نمره با وارد کردن کد درس، نیمسال و سال لیست دانشجویانی که در نیمسال و سال مورد نظر کد درس را انتخاب کرده اند نمایش داده می شود و کاربر امکان ثبت نمرات را دارد.

 

پیغام های خطا

 • در صورتی که نمرات قبلا ثبت شده باشند، سیستم به کاربر پیغام می دهد و کاربر می تواند برای اصلاح نمرات مورد نظر به قسمت ویرایش نمره برود.  
 • در صورتی که کاربر کد درس را اشتباه وارد کند، سیستم پیغام خطا می دهد.
 • در حالتی که در سال و نیمسال انتخابی، درس مورد نظر انتخاب نشده باشد و دانشجویی برای ثبت نمره موجود نباشد، سیستم با دادن پیغام مناسب، کاربر را متوجه می سازد.  

در نهایت با نمایش لیست دانشجویانی که در ترم انتخابی از سوی کاربر، ان درس را انتخاب کرده اند، ثبت نمره و مشخص کردن وضعیت و نتیجه نمره امکان پذیر است.   

 شکل 4-22-صفحه ویرایش نمره

 

 شکل 4-22-صفحه ویرایش نمره

 • ویرایش نمرات

در قسمت ویرایش نمره نیز با وارد کردن اطلاعات خواسته شده و کلیک بر روی عبارت انتخاب، امکان ویرایش نمرات فراهم می باشد.

 • کارنامه ترمی

شکل 4-23-نمایش کارنامه ترمی

شکل 4-23-نمایش کارنامه ترمی

در این صفحه در صورتی که اطلاعات وارد شده از سوی کاربر با اطلاعات سیستم مطابقت داشته باشد، امکان نمایش و پرینت از کارنامه موجود است. قابل ذکر است که در کارنامه ترمی دانشجو کلیه نمرات تایید شده دانشجو (رد یا قبول) نمایش داده می شود.  

کارنامه کلی

 

شکل 4-24-نمایش کارنامه کلی

شکل 4-24-نمایش کارنامه کلی

 

در این قسمت با وارد کردن شماره دانشجویی، امکان نمایش و پرینت از کارنامه کلی دانشجو فراهم است. کارنامه کلی دانشجو شامل کلیه دروس تایید شده و قبول شده دانشجو است.

 در صورتی که شماره دانشجویی با اطلاعات سیستم مطابقت نداشته باشد، سیستم با دادن پیغام مناسبی کاربر را مطلع می سازد.

بخش سیستم

تنظیم فعالیت سیستم

شکل 4-25-صفحه تنظیم فعالیت سیستم

شکل 4-25-صفحه تنظیم فعالیت سیستم

کاربر ارشد این امکان را دارد که در این قسمت، سیستم را برای سه وضعیت انتخاب واحد، حذف و اضافه و غیر فعال تنظیم کند. با تنظیم فعالیت انتخاب واحد امکان دسترسی به صفحه انتخاب واحد برای کاربر فراهم می شود و دسترسی به صفحه حذف و اضافه امکان پذیر نخواهد بود. در مورد ثبت فعالیت حذف و اضافه نیز همین روال انجام می شود.

سیستم زمانی در حالت غیر فعال است که امکان دسترسی به صفحه انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد.

تنظیم سال و نیمسال جاری

شکل 4-26-صفحه تنظیم سال و نیمسال

شکل 4-26-صفحه تنظیم سال و نیمسال

این قسمت برای تنظیم سال و نیمسال جاری از سوی کاربر می باشد.

تنظیم سقف انتخاب واحد

 

شکل 4-27-صفحه تنظیم حداکثرتعداد واحد

شکل 4-27-صفحه تنظیم حداکثرتعداد واحد

 

حداکثر تعداد واحدهای انتخابی در هر ترم برای تمامی دانشجویان در حوزه یکسان می باشد و این مقدار توسط کاربر ارشد تنظیم می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • تهیه پشتیبان از بانک اطلاعاتی

 

شکل 4-28-صفحه تهیه پشتیبان از بانک اطلاعاتی

شکل 4-28-صفحه تهیه پشتیبان از بانک اطلاعاتی

 

در این قسمت با وارد کردن نام برای فایل و یک مسیر برای ذخیره ان، امکان تهیه پشتیبان فراهم است.

فایل پشتیبان در بانک اطلاعاتی قابل دستیابی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • بخش خدمات
 • ثبت و ویرایش درس

 

شکل 4-29-صفحه ثبت درس

شکل 4-29-صفحه ثبت درس

 

در این بخش با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز برای ثبت درس، امکان ثبت درس فراهم است.

پیغا های خطا

 • در صورتی که برای کد درس، تعداد واحد و پیش نیاز  مقدار غیر عددی وارد شود، سیستم پیغام خطا می دهد.
 • اگر کد درس وارد شده در بین دروس ثبت شده موجود باشد، پیغامی مبنی بر تکراری بودن کد درس ظاهر می شود.

 

 

                                                                                                                          

شکل 4-30-صفحه ویرایش درس

شکل 4-30-صفحه ویرایش درس

 

 

در قسمت ویرایش درس نیز با انتخاب درس مورد نظر، اطلاعات ان در قسمت پایین امده و امکان ویرایش ان فراهم است.  

 

 

 

 

 

 

 • ثبت و ویرایش کلاس

 

شکل 4-31-صفحه ثبت کلاس

شکل 4-31-صفحه ثبت کلاس

 

در این قسمت می توان با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز برای ثبت کلاس، ان را در سیستم ثبت کرد. برای جلوگیری از ثبت مجدد و یا نا همخوانی نام درس با کد درس، سیستم پیغام هایی را در صورت نیاز به کاربر نشان می دهد.  

 

 

شکل 4-32-صفحه ویرایش کلاس

شکل 4-32-صفحه ویرایش کلاس

 

در این صفحه لیست کلاس های ثبت شده در سیستم در بالای صفحه امده است که با انتخاب کلاس مورد نظر، امکان ویرایش ان امکان پذیر است.  

 

 

 

 

 

 

 

 • لیست ارزشیابی اساتید

 

شکل 4-33-صفحه نمایش لیست اساتید

شکل 4-33-صفحه نمایش لیست اساتید

 

با وارد کردن کد درس، نیمسال و سال مورد نظر، لیست دانشجویانی که درس را در سال و نیمسال انتخاب کرده اند، در صفحه به نمایش درامده و امکان پرینت گرفتن از ان نیز فراهم است. این امکان برای این در نظر گرفته شده تا اساتید لیست دانشجویان خود را داشته باشند.

پیغام های خطا

 • اگر برای کد درس یا سال تحصیلی مقداری غیر عددی وارد شود، سیستم به کاربر پیغام می دهد.
 •  اگر کد درسی برای سال و نیمسال وارد شده از سوی کاربر موجود نباشد، سیستم پیغامی مبنی بر عدم وجود اطلاعات به کاربر نمایش می دهد.
 • تغییر کلمه عبور

شکل 4-34-صفحه تغییر کلمه عبور کاربر

شکل 4-34-صفحه تغییر کلمه عبور کاربر

برای تغییر کلمه عبور، نیاز به کلمه عبور فعلی نیز می باشد. همچنین امکان تغییر نام کاربری در این قسمت فراهم نیست. در این بخش جهت امنیت بیشتر سیستم، خطاهای زیر در نظر گرفته شده است: 

 • در صورتی که کلمه عبور فعلی اشتباه وارد شود.
 • در صورتی که کلمه عبور جدید با تائید ان مطابقت نداشته باشد.

سیستم هر گاه با یکی از موارد بالا مواجه شود، پیغام مناسبی به کاربر نمایش می دهد.

 • صفحه کاربر عادی                                                                                                                                                      
 •  گفتنی است کاربران عادی بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود، وارد صفحه کاربر عادی شده که بخش های زیر در این صفحه موجود است:
 • اموزشی
 • دانشجویی
 • امتحانات
 • خدمات

شکل 4-35-منوی کاربر عادی

شکل 4-35-منوی کاربر عادی

کاربر عادی تنها به همین بخش ها دسترسی داشته که مشابه کاربر ارشد است اما بخش های کاربری و سیستم  مختص کاربر ارشد می باشد و در این صفحه نمایش داده نمی شود.

 • صفحه دانشجو

نوع سوم کاربران سیستم، دانشجو می باشد که با استفاده از شماره دانشجویی و کلمه عبور خود امکان ورود به سیستم را دارد. کلمه عبوردانشجو به طور پیش فرض شماره شناسنامه اوست که با ورود دانشجو به سیستم قابل تغییر است.

صفحه در اختیار دانشجو شامل موارد زیر است:  

 • تغییر کلمه عبور
 • کارنامه ترمی
 • کارنامه کلی

شکل 4-36-منوی دانشجو

شکل 4-36-منوی دانشجو

تغییر کلمه عبور دانشجو

شکل 4-37-تغییر کلمه عبور دانشجو

شکل 4-37-تغییر کلمه عبور دانشجو

کارنامه ترمی

شکل 4-38-نمایش کارنامه ترمی

شکل 4-38-نمایش کارنامه ترمی

کارنامه کلی

شکل 4-39-نمایش کارنامه کلی

شکل 4-39-نمایش کارنامه کلی

این صفحات مشابه صفحات  کاربر است و دانشجو پس از وارد شدن به صفحه اطلاعات مورد نیاز را مشاهده می کند.  

بازیابی کلمه عبور

شکل 4-40-صفحه بازیابی کلمه عبور

شکل 4-40-صفحه بازیابی کلمه عبور

ابن صفحه مخصوص کاربران سیستم در نظر گرفته شده است.

پس از وارد کردن نام کاربری و فشردن دکمه ارسال، در صورت صحت نام کاربری، یک ایمیل برای کاربر فرستاده می شود که حاوی کلمه عبور کاربر است.

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26