یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-اصول ومفاهیم حسابداری

الف) مفاهیم (مفروضات) بنیادی حسابداری                                                                                                                                                             

ب)  اصول حسابداری                                                                                                                                                                                        

ج)  میثاقهای محدودکننده حسابداری   

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26