یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-1- مفروضات بنیادی حسابداری
  • فرض تفکیک شخصیت                                                                                                                                                                                
  • فرض تداوم فعالیت                                                                                                                                                                                 
  • فرض واحد اندازه گیری                                                                                                                                                                            
  • فرض دوره مالی                                                                                                                                                                                   
  • فرض تعهدی                                                                                                                                                                                       

فرض تفکیک شخصیت:                                                                                                                                                                                     

طبق این فرض هر واحد اقتصادی ( اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یا فاقد ان باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان ان و نیز جدا از موسسات دیگر درنظر گرفته می شود.                                                                                                                                                                              

فرض تداوم فعالیت:                                                                                                                                                                                            

طبق این فرض هر واحد اقتصادی تا اینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد مگر انکه عکس ان ثابت شود.                                                   

مثالهایی از فرض تداوم فعالیت:                                                                                                                                                                           

بر اساس این فرض دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلندمدت طبقه بندی می گردد.                                                                                                

مثالهایی از فرض تداوم فعالیت

فرایند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت دارایی ها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت می باشد                                

فرض واحد اندازه گیری:                                                                                                                                                                                       

فرض واحد اندازه گیری بدین معنی است که کلیه معاملات ، عملیات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش  شود.             

فرض دوره مالی:  

بر اساس فرض دوره مالی، عمر یک واحد اقتصادی به   دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود. دوره مالی ممکن است یک ماهه، 3 ماهه،6 ماهه یا یکساله باشد.                                                                                                                                                                                         

فرض تعهدی:                                                                                                                                                                                                

بر اساس فرض تعهدی ، درامدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی می شود.                                                                                  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26