یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-3-2استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی در قالب مقررات لازم الاجرا یی جهت سنجش کیفیت اجرای کار می باشد که بیانگر توجه حسابرسان به داشتن کیفیت کار بالا و هماهنگ و انجام وظایف به بهترین شکل ممکن می باشد .

استاندارد حسابرسی در سه قالب استاندارد های عمومی ، عملیاتی و گزارشگری توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا مقرر گردیده است که رعایت این ده استاندارد توسط حسابرسان مستقل الزامی گردیده است .

استاندارد های عمومی

 (که اشاره به صلاحیت فردی حسابرسی دارد )

1ـ صلاحیت و اموزش فنی

رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که دارای صلاحیت واموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند .( داشتن تحصیلات دانشگاهی در حسابداری و حسابرسی ،داشتن تجربه حسابرسی ،توانایی استفاده از روشهای مناسب برای سیستمهای کامپیوتری و شرکت در برنامه اموزشی مستمر ،اگاهی از صنعتی که صاحبکار در ان فعالیت می کند )نپذیرفتن کار درصورت نداشتن صلاحیت حرفه ای

2ـ استقلال رای

 حسابرس می بایست استقلال رای خود را در تمام موارد مربوطه در حسابرسی حفظ نماید (مهمترین عامل بقای حرفه حسابرسی مستقل ،استقلال حسابرس است .استقلال در اینجا بدین معناست که حسابرس در ارائه خدمات خویش تحت نفوذ دیگران قرار نگیرد .)وجود تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات ،مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرس توسط فردی مستقل از تهیه کننده اطلاعات است .در نتیجه مهمترین ویژگی حسابرس استفلالاوست.

3ـ اعمال مراقبت های حرفه ای

 در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید  مراقبت حرفه ای لازم به عمل اید .(رعایت کامل این استاندارد احتمال بروز هر گونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می نماید )

استاندارد های اجرای عملیات

 (که اشاره به گرداوری و ارزیابی شواهدی کافی برای اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی دارد )

1ـ برنامریزی کار و سرپرستی کارکنان

 عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان بر کار انان به گونه ای مناسب نظارت شود .(برنامه ریزی کافی برای یک حسابرس رضایت بخشکافی است )

2ـ کسب شناخت از ساختار کنتر ل داخلی

 برای برنامه ریزی حسابرس و تعین نوع ، زمانبندی و میزان ازمونهایی که باید اجرا شود ، شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب گردد .

(یک سیستم کنترل داخلی عالی ، نسبت به قابل اتکاء بودن مدارک صاحبکار و محافظت دارائیهای ان اطمینان زیادی بوجود می اورد .حسابرسان در چنین مواقعی به مقدار کمتری از انواع دیگر شواهد جهت اظهار نظر خود نیاز خواهند داشت . بنابراین ارزیابی حسابرسان از کنترل های داخلی بر مدت ، نوع وماهیت فرایند حسابرس تاثیر زیادی  دارد )

سیستم کنترل داخلی شامل سیاستها و روشهایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای    سازمانی بوجود می اید .

3ـ کسب شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنای اظهار نظر

 شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی ،مشاهده ،پرس وجو و در یافت تاییدیه کسب شود تا مبنای معقول برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی بدست اید (عبارت قابل اطمینان به کیفیتشواهد مربوط می شود ، برخی از انواع شواهد ، قویتر و متقاعد کنند تر. )

استاندارد های گزارشگری

 (اشاره به دستور العملهای لازم الاجرا جهت تهیه گزارش حسابرس دارد )

1ـ طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بودن یا نبودن صورت های مالی

 گزارش باید تصریح کند که صورت های مالی ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یا خیر .

2ـ مشخص ساختن موارد عدم رعایت یکنواختی

 گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در ان چنین اصولی در دوره جاری نسبت به دوره  قبل ، بطور یکنواخت رعایت نشده است (فرض بر یکنواختی کاربرد اصول پذیرفتهشده حسابداری و کفایت افشاء مطالب در صورت های مالی است ، مگر اینکه گزارش حسابرسی خلاف ان را بیان کند )

3ـ کفایت افشاء

 اطلاعات افشاءشده در صورتهای مالی منطقاً کافی تلقی می شود مگر انکه خلاف ان در گزارش بیان شود .

4ـ اظهار نظر درباره کلیت صورتهای مالی

گزارش باید یا حاوی یک اظهار نظر درباره صورتهای مالی بطورکلی ، یا بیانگر این موضوع باشد که نظری نمی تواند اظهار شود . هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود ، دلایل ان باید بیان شود . گزارش حسابرس باید بطورصریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس و میزان مسؤ لیتی باشد که او به عهده می گیرد .

(مسؤلیت تهیه ، تایید و ارائه صورت های مالی با مدیریت واحد مورد رسیدگی است در حالیکه وظیفه و مسؤلیت حسابرس ، تنها اظهار نظر در باره انهاست )

گزارش حسابرسی

محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری ، گزارشی است که در ان نظر حسابرسان نسبت به صورتهای مالی صاحبکار اظهار گردیده است

( نمونه گزارش حسابرسی)            

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت الفا

ترازنامة شرکت الفا در تاریخ 29 اسفند 1x13و صورتهای سود وزیان ، سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد ان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی یک یا .... پیوست که توسط هیئت مدیره تهیه شده ، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی با مدیریت شرکت ( هیئت مدیره ) و مسئولیت این مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده است .

حسابرسی این مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی انجام شده است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند که این مؤسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقولی بدست اید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک پشتوانة مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها ، مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی فراهم اورد .

به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت الفا را در تاریخ 29 اسفند 1x13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد انرا برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاریخ : 26 خرداد 1x13                                                   مؤسسه حسابرسی .............                                      

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26