یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
Php-1-3 چیست ؟

3-1

3-1 

تاریخچه
PHP اولین بار زبان phpتوسط در اوایل سال 1994 توسط Rasmus Lerdorfبرای کار های شخصی خودش طراحی نمود که بصورت یک CGIدر زبان Perlنوشته شده بود بعد از مدتی بدلیل مشکلات بر روی سرور، phpرا با زبان ‍Cنوشت، سپس با گذشت زمان با اعمال تغییرات توسط او و علاقه مندان این زبان اولین نسخه phpهمراه با راهنما، Mailing-Listو FAQطراحی گردید. در اوایل انها نام انرا Personal Home Pagesگذاشتند (که مخفف ان PHPمی باشد) و به دلیل گسترش قابلیتها و موارد استفاده از این زبان بعد از مدتی عنوان ان تغییر پیدا کرد و به Hypertext Processorتبدیل شد که در اصل به معنی " پردازش داده قبل از تبدیل به HTML" می باشد.  به گفته بیشتر برنامه نویسان وب، پی اچ پی یک زبان تحت وب ساده به شمار می رود، زیرا نیاز به یادگیری هیچ پیش نیازی نیست، همچنین پی اچ پی، به زبان های دیگری وابسته نیست.اغلب دستورات ان مشابه زبانهای محاوره ای بوده و یادگیری ان ساده است. از ساختارهای دستوری پیچیده اثری درHTML دیده نمی شود.

 PHP یک زبان برنامه نویسی است که اوازه ان با سرعت زیادیدر همه محافل برنامه نویسی پیچید . این زبان در اصل به عنوان مجموعه ایازماکروها(برنامه های اماده) جهت کمک به افرادی که مشغول طراحی صفحات وببودند ، ایجاد شد . ولی به زودی اهداف بزرگتر و مهمتری از صفحات خانگی رانشان کرد .از ان زمان تا به حال قابلیتها و توانائی هایPHP توسعه زیادییافته است به گونه ای که ازیک سری ابزارها و برنامه های سودمند به یکزبان برنامه نویسی کامل ، قوی و کارامد تبدیل شده و هم اینک می توان توسطان به مدیریت سایت های بسیار بزرگی که حجم وسیعی از داده ها را در بانکهایاطلاعاتی نگهداری می کنند ، پرداخت .

عمومیت و مقبولیت این زبان نیز بهموازات رشد توانائی ها و قابلیتهای ان افزایش پیدا کرد .طبق امار منتشرشده در سایتNet Craft به ادرس اینترنتیhttp://www.netcraft.com  طراحی و برنامه نویسی بیش از یک میلیون وب سایت مختلف تا ماه نوامبر 1999توسط زبانPHP صورت گرفته است و این رقم تا ماهسپتامبر 2001به رقم ششمیلیون سیر صعودی خود راطی کرده است.
با گسترش قابلیت ها و موارداستفاده این زبانPHP درمعنایHypertextPreprocessor به کار گرفته شد. عبارت پیش پردازشگر(Preprocessor) بدین معنی است کهPHP اطلاعات را قبلاز تبدیل به زبانHtml پردازش می کند.
این زبان یک زبان اسکریپتنویسی برای سمت سرور است که معمولا خود در متن یک سندHTML  نوشته میشود .برخلاف صفحاتHTML  معمولی ، اسکریپت هایPHP توسط سرور به سمتکلاینت ارسال نمی شوند بلکه توسط برنامه ویژه ای موسوم به موتورPHP موردتجزیه قرار می گیرند . طی این فرایند عناصرHTML از برنامه اسکریپت نوشتهشده باPHP حذف شده و کدPHP باقیمانده پس از ترجمه اجرا می گردد. با گسترش اصول برنامه نویسی و ورود تکنولوژی پیشرفته باعث تحول در وب و تبادل اطلاعات در جهان گردیدکه به صورت اختصاصی برای ایجاد صفحات دینامیک طراحی گردید.

این زبان برخلاف صفحات HTMLمعمولی، اسکریپتهای PHPتوسط سرور به سمت کلاینت ارسال نمی شوند بلکه از برنامه اسکریپت نوشته شده با PHPحذف شده و کد PHPباقیمانده پس از ترجمه اجرا می گردد و   با ظاهر گرافیکی(GUI) و همچنین طراحی برنامه‌های خط فرمان شبیه پرل یا پایتون(Python) و قابلیت های بسیار متعدد و متنوع دیگری همچون پرس و جو از بانک هایاطلاعاتی،ایجاد تصاویر گرافیکی ، نوشتن و خواندن فایل ها ، محاوره باسرویس دهنده های راه دور و بسیاری از قابلیت های دیگر را شامل می شود، ازاین رو تقریباً نمی توان محدودیتی را برای این عملکرد ها و قابلیت هامتصور شد. پس از اجرای کدPHP خروجی برنامه با عناصرHTML ترکیب شده ونتیجه برای مشاهده کاربر به سمت کلاینت گسیل می شود .

با گسترش قابلیت ها و موارد استفاده این زبانPHP در معنایHypertext Preprocessor به کار گرفته شدمطابق مطالب سایت وب رسمیPHP که در ادرسhttp://www.php.net wPlatform ,(Server-side) می باشد.

منظور ازCross-Platform بودن این زبان این است که بروی هر سیستم و با هر سیستمعاملی از قبیل: Unix, Windows NT, Macintosh, Os/2 اجرا میشوند. توجه کنید کهمنظور از سیستم عامل، سیستم عامل هایی می باشند که بر روی سرویس دهنده نصب میشوند. PHP نه تنها قابلیت اجرا بر روی هر سیستم عاملی را دارا می باشد بلکه برایمنتقل کردن برنامه های ان از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر احتیاج بــهتغییرات اندکی خواهید داشت و حتی در بعضی از موارد بدون احتیاج به هیچ تغییری میتوانید یک برنامه به زبانphp را از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر منتقل کنید.
منظور ازHtml embeded بودنPHP این است که دستورات این زبان در بین کدهایhtml قرار می گیرند(HTMLکدی است که تمام صفحه های وب با ان ساخته می شوند).بنابراین برنامه نویسی به زبانPHP کمی پیچیده تر از برنامه نویسیبه زبانHtml به حساب می اید.

 PHP بر خلاف زبانهای برنامه نویسی(Programming Languages) یک زبان اسکریپتی(Scripting Language) می باشد به عبارت دیگر دستوراتPHP بعد از رخداد یک رویداد(Event) اجرا می شوند. این رویدادها می توانند شامل ارسال یک فرم رفتن به یکURL مشخص و یا مواد دیگر باشند
زبان PHP تفسیر شونده(Interpreted) نامیده می شود. بهعبــارت دیگر برای اجرا به یک مفسر مانند مرورگر وب احتیاج دارند.معمولا برای پاسخ به رویدادهای کاربر در مرورگر وب بــه کار می رود تفاوت عمده Java Scriptبا PHPدر این است که Java Scriptیک تکنولوژی سمت سرویس گیرنده (Client-side) می باشد.

 اما زبانهایبرنامه نویسی مانندC یاJava بعد از ترجمه به زبان ماشین(Compile) به خودی خودقابل اجرا می باشند.

PHPدر مقایسه با تکنولوژی های مشابه سریعتر، بهتر و اسانتر است و بدلیل استفاده درست از Memoryدر هنگام اجرای یک کد باعث شده است که صفحات در Loadبالا نیز به خوبی قابل رٶیت باشند و سازگاری کامل با قدرتمندترین DBMSبا نام MYSQLکه PHPدارای دستورات internallyاست که نیاز به یک moduleاضافی نمی باشد. یکی از زبانهایی است که سمت سرویس دهنده می باشد یعنی کدهای نوشته شده با این زبان در کامپیوتر میزبان، صفحات وب قرار می گیرند.

یکی دیگر از ویژگیهای PHP، ویژگی open sourceان می باشد، به عبارتی دیگر بوسیله این زبان می توان شخصا اقدام به رفع مشکل کنید و انرا برای دست اندرکاران PHPارسال کنید.

حتما باید توجه داشت که اسکریپت های نوشته شده phpهمگی باید در فایل های متنی ساده و بصورت UNIX-Styleنوشته شوند (در محیط ویندوز ساده ترین روش، استفاده از Notepadمی باشد).

سبک های ضمیمه PHP

 • سبک XML

<?php echo ‘ XML’; ?>

 • سبک Short

<? echo ‘Short’; ?>

این سبک ضمیمه ساده ترین سبک است و از دستور العمل پردازشی SGMLاستفاده می کند. برای استفاده از ان باید تنظیم short-open-tagرا که در فایل پیکر بندی(config) قراردارد فعال کنید. با وجود اینکه این سبک از متن کوتاهی استفاده می کند اما بدلیل توانائی سرپرست شبکه در غیر فعال کردن این سبک، استفاده از ان پیشنهاد نمی شود.

سبک SCRIPT

<SCRIPT LANGUAGE=’PHP’> ECHO ‘SCRIPT’; </SCRIPT>

این سبک که طولانی ترین سبک است برای کاربران JavaScriptو VBScriptاشناست. اگر از ویرایشگر HTMLاستفاده می کنید و با بقیه مشکل دارید از این سبک استفاده کنید.

سبکASP

<% echo ‘ASP’; %>

این سبک مشابه سبک هائی است که در ASPیا ASP.NETاستفاده می شود. با فعال کردن تنظیمات پیکربندی asp-tagsمی توانید از این سبک استفاده نمائید. این سبک به صورت پیش فرض در حالت غیر فعال قرار دارد .

مشهورترین نرم‌افزارهای(بسته های) ایجاد شده با پی‌اچ‌پی عبارت‌اند ازphpBB وPHPNuke و مدیاویکی(MediaWiki) که این وب‌گاه با ان طراحی شده. پی‌اچ‌پی می‌تواند جایگزینی برای زبان‌هایASP.NET وJSP وPerl باشد.

پیدایشPHP

بر خلاف تصور خیلی از افراد ، قبل از پیدایشPHP توسعه وب بسیار فعال و پر جنب و جوش بود.

در گذشته اکثر برنامه ها با زبان برنامه نویسیC نوشته می شدند . با وجود سرعت بالای این زبان در اجرای برنامه ها ، نوشتن یک فرم ساده تحت وب درC به حدود 50 خط یا بیشتر برنامه نویسی احتیاج دارد . دلیل اصلی این طولانی شدن هم این است کهC به طور ویژه برای برنامه نویسی تحت وب طراحی یا بازنویسی نشده بود و شما مجبور بودید همه کارهای پیش پا افتاده را خودتان انجام دهید یا اصطلاحا چرخ را دوباره اختراع کنید.

مثلا در یک فرمHTML با دو ورودیText Box با عنوان های"FirstName" و"LastName" که کاربر در ان ها"Omid" و"Kosari" را وارد کرده ، برنامهC باید"FirstName=Omid&LastName=Kosari" را دریافت کند . بعد باید کل رشته را بخواند تا بفهمد که چه متغیر هایی در ان قرار دارد و چه مقداری به انها اختصاص داده شده است . البته همین هم یک پیشرفت بزرگ نسبت به گذشته بود چونHTML از این نظر یک سیستم ضعیف است و نمی تواند هیچ اطلاعاتی را در صفحات وب ذخیره کند و حتی اگرC بتواند اطلاعات را بین صفحات وب منتقل کند باز هم پیشرفت بزرگی است.

این مشکل به وسیله یک زبان ساده سطح بالا به نامPerl که بسته به شخصی که با او صحبت می کنید به دو نام مختلف "زبان گزارش و استخراج کاربردی" یا "انگل سجاف دوز اشغال الکتریکی" نامیده می شود ، برطرف شد. Perl در واقع یک زبان پردازنده متن عمومی است که تجزیه و تحلیل فرم هایHTML و سایر حقه های سرگرم کننده را حتی برای افراد تازه کار فراهم می کند.

فرایند برنامه نویسی در پرل بسیار ساده است . شما یک قطعه کد پرل دارید که همه کارهای مربوط به ایجاد یک صفحه از وب سایت شما را انجام می دهد و کدHTML رو که در قسمت های مختلف لازم باشد در خروجی چاپ می کند . پرل تامین کننده توابع بسیارزیاد و گوناگون است که با هدف سهولت انجام تقریبا هر کاری که شما فکرش رو می کنید به وجود امده اند و همین امر باعث محبوبیت زیاد ان بین برنامه نویسان و توسعه دهندگان شده است.

 

این روند با پیمانهCGI.pm دنبال شد که به طور خودکار مقادیری رو که از یک فرم دریافت می کند داخل متغیر ها ذخیره می کند و احتیاجی به این نیست که شما در کد خود کار اضافه ای انجام دهید . یک قطعه برنامه پرل که کار گفته شده در مثال"FirstName" و"LastName" را انجام دهد به کمتر از 20 خط برنامه نویسی احتیاج دارد به علاوه اینکه خواندن ان نیز بسیار راحت تر است.

با وجود اینکه این یک قدم بزرگ برای توسعه برنامه های تحت وب بود ولی باز هم پرل فاصله زیادی از کمال داشت و بزرگ ترین ایرادی که به ان وارد بود ، همانPerl-centric بود . نقطه ضعفPerl-centric یعنی شما مجبورید برای ایجاد کدHTML دلخواه خود ، ان را لابه لای کد پرل خود قرار دهید.

نسخه های اولیهPHP

نسخه اصلیPHP در اواسط دهه 90 توسطRasmus Lerdorf با هدف انجام اسان تر کارهای معمول وب و جلوگیری از کارهای تکراری طراحی و ایجاد شد . بعد از ان هدف اصلی حداقل دخالت دادن تکنیک برای بدست اوردن نتایج دلخواه بود و این امر با قابلیتHTML-centric به دست می امد. HTML-centric یعنی قرار دادن کد هایPHP لابه لای کد هایHTML ( درست بر عکس نقطه ضعف زبان برنامه نویسی پرل یعنیPerl-centric ) .) اولین نسخه معروفPHP با عنوانPHP/FI 2.0 بر گرفته ازPersonal Home Page / Form Interpreter بود . مشکل اصلیPHP/FI این بود که بسیار دست نویس بود و کاربران اغلب دچار خطا های برنامه نویسی می شدند که در واقع خطاهای تکنیکی نبودند بلکه فقط حاصل پیچیدگی های بیش از حد دست و پا گیرPHP/FI بودند . به علاوه اینکه این نسخه مطلقا وابسته به وب سرورApache بود و تحت تاثیر شهرت و سرعت ان قرار داشت.

بعضی از این مشکلات در نسخه 3 وقتی کهZeev Suraski وAndi Gutmans زبانPHP را از اول با ابزار هایی نظیرFlex وBison و با استفاده از استاندارد"compiler compiler" بازنویسی کردند ، حل شدند . این تغییرات باعث قدرتمندی زیادPHP و امیدواری مجدد کاربران به این زبان گردید.

همچنینPHP 3 بالاخره قابلیت توسعه پذیری را به خود اضافه کرد . چیزی که فقدان ان در نسخه های قبلی شدیدا به چشم می خورد . توسعه دهندگان زیرک و مشتاق قادر بودند کارایی های مورد نظر خود را حتی در سطح هسته به ان اضافه کنند . با این حالPHP همچنان به اپاچی وابسته بود و اگر چه در زمینه سرعت پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت ولی هنوز چیزی نبود که بتوان در موردش ادعایی داشت.

تنها نقطه ضعف موجود برای ارتقا به نسخهPHP 3 سخت گیر تر شدن این نسخه بود و بعضی از کد هایی که درPHP/FI به درستی کار می کردند اکنون با مشکل مواجه می شدند . اگر چه این زبان هنوز جوان بود پس افراد زیادی دچار این مشکلات و تغییرات نشدند.

 

پیشرفت ها و بهبودی های همه جانبه باعث اشتیاق کاربران جدید زیاد برای انتقال ازPerl به سیستمی شد که استفاده از ان بسیار راحت تر بود . در ان زمان هیچ شکی در سرعت بیشترPerl در زمان اجرا نبود به غیر از بعضی از افراد متعصب بهPHP ، ولیPHP همچنان به سرعت در حال پیشرفت و توسعه بود و رمز موفقیتش هم در همین بود.

PHP 3 پشتیبانی محدود از شی گرایی را افزایش داد و این مقداری سوخت اضافی برای اتش رو به گسترش رشدPHP بود . زمانی کهPHP 3 به طور کامل جایگزین نسخه قبل شد یعنی در اواسط سال 2000 ، بر روی بیش از 2,500,000 دامنه اینترنتی نصب شده بود در حالی که این مقدار در 18 ماه قبل حدود 250,000 بود!!

در اواسط سال 2000PHP 4 همراه با تغییرات اساسی از همه زوایا ، به دنیا معرفی شد . کارهای وسیعی برای اطمینان از سازگاری ان با برنامه های تحت نسخه قبل انجام شده بود و ارتقا ازPHP 3 بهPHP 4 به مراتب راحت تر ازPHP/FI بهPHP 3 بود.

می توان گفت که مهم ترین تغییر به وجود امده درPHP 4 چیزی به نامZend Engine بود. Zend شرکتی بود که توسطZeev Suraski وAndi Gutmans ( نامZend برگرفته ازZEev وaNDi ) با هدف اماده ساختنPHP برای محیط تجاری به وجود امده بود و انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را درPHP به وجود اورد که قبلا در ان وجود نداشت . موتورZend بر روی هستهPHP سوار شده و منابعی مثل ارتباط با پایگاه اطلاعاتی ، فایل ها و سایر مواردی را کهPHP برای اجرا از ان ها استفاده می کند را پی گیری و شمارش می کند و از رها شدن ان ها بعد از اجرای قطعه برنامه اطمینان حاصل می کند تا در حافظه باقی نمانند و سبب اتلاف بیهوده منابع نشوند.

همچنینPHP 4 به طور کامل از وب سرور مستقل شد یعنی می توانست به خوبی بر رویApache 1.3.x, Apache 2, Microsoft IIS, Zeus, AOLserver و غیره اجرا شود . این خاصیت راه را برای نفوذPHP به 40% از دنیا که ازApache استفاده نمی کردند هموار ساخت.

کاراییPHP به دو دلیل جهش خارق العاده ای داشت . اولا اینکه روش اجرا درPHP 4 نسبت به نسخه قبل تغییر کرده بود. PHP 3 و ماقبل ان از روش "اجرا هنگام تفسیر" استفاده می کردند یعنیPHP یک خط از کد را می خواند ، ان را تفسیر می کرد ، ان را اجرا می کرد ، خط بعد را می خواند ، ان را تفسیر می کرد ، اجرا می کرد ، خط بعدی را میخواند و الی اخر . انبه این معنی بود که کد ها معمولا بار ها دوباره خوانی و تفسیر مجدد می شدند که کلا غیر ضروری بود.

PHP 4 روش "اول کامپایل ، بعد اجرا" را در پیش گرفت یعنی اول همه کد شما را می خواند و ان را قبل از اجرا بهByte Code تبدیل می کرد و بعد ان را اجرا می کرد . نتیجه افزایش بسیار زیاد سرعت ( به طور متوسط 100% ) حتی در بعضی از ازمایش ها تا 5 برابر بود.

Byte Code زبان داخلی است کهPHP کد های شما را برای قابل درک بودن برای خود ، به ان تبدیل می کند و معمولا بسیار حجیم تر از کدی است که شما نوشته اید مثلا هر قطعه کدی که شما می نویسید تبدیل به چندین قطعه کد کوچک تر و ساده تر می شود.

به علاوه چونPHP 4 همه کد را قبل از اجرا کامپایل کرده بود ، این امکان را فراهم می کرد که کد ها قبل از اجرا بهینه سازی وCache شوند.

دوماPHP 4 قابلیتMulti-Threading را در خود جای داد که به طور خاص برای توابع طولانی و غیر حساس این امکان را فراهم می کرد تا در یک پروسه جدا از پروسه اصلیPHP اجرا شوند.

نسخه کنونیPHP

PHP 5 یک قدم بزرگ محسوب می شود اگر چه جهش ان به بزرگی جهشPHP 3 بهPHP 4 نبود . این نسخه متمرکز بود بر بلوغ و کمال زبان و اضافه کردن قابلیت هایی که برای پشتیبانی از پروژه های گسترده تر به ان ها نیاز بود.

PHP 5 گام های بسیار بزرگی برای برنامه های شیء گرا بود . برنامه نویسان و توسعه دهندگان اکنون قادر به توصیف نحوه استفاده از شیء های خود هستند و این باعث سهولت استفاده کد های یک برنامه در برنامه دیگران می شود.

 

با این وجود بزرگترین پیشرفت های این نسخه در پیاده سازیExtension هایی مثلSimpleXML است که باعث ارتباط سریع و اسان با اسنادXML می شود . همینطور ایجاد یکAPI برای پایگاه دادهSQLite ، قابلیت ارتباط از طریقSOAP و اصلاحات فراوان در ارتباط با پایگاه دادهMySQL و بسیاری ملحقات دیگر از جمله پیشرفت های این نسخه محسوب می شوند.

مزایای استفاده ازPHP

 • رایگان است!
 • منبع باز است!
 • یادگیری ان در عرض چند ساعت میسر می شود!
 • بکارگیری ان ساده تر از یادگیری اش است!
 • محبوب ترین زبان برنامه نویسی تحت وب است!
 • افراد، موسسات و شرکت های بسیار زیاد و گسترده ای از ان استفاده می کنند!
 • افراد، موسسات و شرکت های بسیار زیاد و گسترده ای از ان حمایت می کنند!
 • توسط تمام سرویس دهنده های وب(web server) شناخته شده، پشتیبانی می شود!
 • هم بر روی خانواده سیستم عامل های یونیکس و لینوکس و هم بر روی مجموعه سیستم عامل های ویندوز قابل اجراست!
 • به خودی خود، از امنیت بالایی بر خوردار است!
 • اکثر برنامه های کاربردی تحت وب که به صورت منبع باز و رایگان بر روی شبکه اینترنت موجود است بر اساسPHP است!
 • تمامی بانک های اطلاعاتی(database) شناخته شده را پشتیبانی می کند!
 • کتاب ها، مقالات، تالارهای گفتگو و وبلاگ های زیادی به عنوان منبع برای ان موجود است که علاوه بر انتشار اخبار و اموزش های رایگان و به روز، نمونه کدهای بسیاری نیز در اختیار شما قرار می دهند!
 • پس اگر شما یک فرد عادی هستید و علاقه مند به حضور در دنیای وب می باشید، توصیه می کنیم یادگیریPHP راه همین امروز شروع کنید!
 • اگر یک برنامه نویس هستید، یادگیریPHP می تواند انتخاب بسیار خوبی برای موفقیت و پیشرفت بیشتر شما باشد!
 • اگر مشغول به تحصیل هستید، یادگیریPHP می تواند توان علمی و کاربردی شما را در حد نیاز برای جذب در بازار کار بالا برده و علاوه بر کمک به اتمام پروژه ها و تحصیلات دانشگاهی شما، اینده بهتر و روشن تری نیز برای ورود به بازار تشنه و البته رقابتی نرم افزار ایران و حتی جهان، رقم بزند!

 

 • همچنین اگر به دنبال یافتن تخصصی مناسب و قابل رشد برای ورود به بازار کار هستید، یادگیریPHP می تواند گزینه ای با ارزش و به عنوان نقطه ی قوتی در لیست تخصص های کاری شما باشد!
 • برای مدیران شرکت ها و موسسات و همچنین صاحبان وب سایت های شخصی و تجاری نیز بدون شک انتخابPHP به عنوان پایه ی ایجاد و توسعه ی وب سایتشان، یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین راه ها خواهد بود!

نیازهایی کهPHP می تواند براورده کند

اسکریبتنویسی و زبان های برنامه نویسی اسکریبت به موازات وب رشد کرده و توسعهپیدا کرده اند. از انجا که نیاز به ایجاد سایت هایی با محتوایی پویا و غیراستاتیک در سال های اخیر بیش از گذشته احساس می شود بنا براین بیش ازهمیشه به روش ها ، شیوه ها و ابزارهایی جهت توسعه سریع و کارامد محیط هایOnline نیازمندیم. با وجودی که زبان برنامه نویسیC را میتوان یک ابزارکارامد دررابطه با توسعه سریع ابزار های سمت سرور به حساب اورد اما بهرهگیری از این زبان به سادگی امکان پذیر نبوده و علاوه بر این در صورتی کهتوجه خاصی حین توسعه برنامه های مربوطه با این زبان برنامه نویسی محبوبصورت نگیرد، به سادگی می توان شکاف های امنیتی خطرناکی را انتظار داشت.

 ازسویی دیگر ، زبانPerl یک زبان برنامه نویسی است که در اصل جهت پردازشاشتهای کاراکتری طراحی شده و طبیعتاً خلا موجود در رابطه با فقدان محیطهای پویای وب را پر کرده است. زبانPerl در این رابطه از امنیت بیشترینسبت به زبان برنامه نویسیC برخوردار بوده و کارایی پایین تر ان نسبت بهزبان مذکور ، همواره با سرعت بالای توسعه ان جبران شده است.علاوه بر اینتعداد کتا بخانه های قابل توجهی که روزبه روز نیز بر تعداد انها اضافه میشود، از دیگر نقاط  قوت زبانPerl محسوب می شود. اما در این بین زبانPHP در کدام جایگاه قرار دارد ؟ زبانPHP بطور ویژه برای توسعه برنامه هایوب ایجاد شده است . از این رو مسائل و مشکلاتی که اغلب برنامه نویسان وبرا مشغول به خود می کند از طریق خود زبان حل و فصل شده اند . به دونمونهاز این مسائل توجه کنید:
1-    
برنامه نویسانPerl جهتدست یابی به داده ها و اطلاعاتی که کاربران وب در فرم های مختلف وارد میکنند ، همواره نیازمند استفاده از یک کتابخانه خارجی بوده و یا مجبورند تاکد های مورد نیاز را خود تولید نمایند . این در حالی است کهPHP چنیناطلاعاتی را بطور

خودکار دراختیاربرنامه نوسی قرار داده است          
2-    برنامه نویسانPerl جهت نوشتن برنامه هایی که نیازمند دستیابی بهاطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی هستند ، به ناچار باید ماجول هایی راکه چنین امکاناتی در اختیارشان قرار می دهند بر روی کامپیوترشان نصب کنند، حال انکه  PHP ذاتاً مجموعه کاملی از بانک های اطلاعاتی مطرح رامورد پشتیبانی قرار می دهد . اسامی این بانک های اطلاعاتی به قرار زیراست:Dbase) ، DBM ،File Pro ،Hyper wave، Informix ،Inter Base ،  Microsoft SQL Server ، m SQL ، My SQL ، ODBC (شاملAccess) ،  Oracle8، Postgre SQL و( .Sybase
بطور خلاصه ، به دلیل انکهPHP دراصل برای برنامه نویسان وب طراحی شده است ، تقریباً برای هر نوع مسئله ایکه برنامه نویسان وب با ان مواجه می شوند ، از مدیریت جلسات کاربران گرفتهتا بهره گیری از اسنادXML ،به مجموعه ای از توابع و ابزارهای  مجهزشده است .

وجود چنین امکانات و تسهیلاتی در موردPHP به احتمال قوی ،این سوال را در ذهن خواننده بوجود می اورد که ایا این امکانات به بهای ازدست دادن کارایی بدست امده اند؟ پاسخمنفی است .

سرعت اجرای برنامهPHP بر روی وب سرور بطور شگفت اوری بالا است.انچنان که سرعت اجرای ان ازبرنامه هایCGI نوشته شده با زبانPerl نیز بیشتر است . 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26