یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم : ساختار نرم افزار

 

نحوه پیاده سازی نرم افزار در ساختار درختی ذیل جهت راهنمایی عملکرد نرم افزار ارائه گردیده است . 

تبدیل کردن

 تبدیل فیلدهای شرکت Xبه فیلدهای بانک مبنا

Login

 ورود کاربر به سیستم جهت استفاده از نرم افزار که میتواند با یک کد دسترسی به سیستم محقق گردد

گرفتن گزارش تراز

یکی از عملیاتهای مهم در حسابداری گرفتن تراز کل جهت نمای کلی از وضعیت  اخرین حساب شرکت میباشد.

گرفتن گزارش معین

دست رسی به ریز عملیات حسابداری جهت چک نمودن وضعیت حساب شرکت ورسیدن به صحت تراز کل

گرفتن گزارش تفضیلی

دست رسی به ریز عملیات حسابداری جهت چک نمودن وضعیت حساب شرکت ورسیدن به صحت تراز کل که در مرحله بعد از گزارش معین قرارمیگیرد

گرفتن گزارش رسیدگی (تراز نامه ای)

دست رسی به ریز عملیات حسابداری جهت چک نمودن وضعیت حساب شرکت ورسیدن به صحت تراز کل

گرفتن گزارش رسیدگی (سود و زیانی)

دست رسی به ریز عملیات حسابداری جهت چک نمودن وضعیت حساب شرکت ورسیدن به صحت تراز کل ووضعیت حساب شرکت به لحاظ فعالیت اقتصادی سود ده و یا زیانده

  

4-2

4-2 

4-3

4-3 

4-4

4-4 

4-5

4-5 

4-6

4-6 

4-7

4-7 

4-8

4-8 

4-9

4-9 

10-4

10 -4

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26