سه شنبه 24 مهر 1397 | Tuesday 16 th of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3- ایجاد جمعیت اولیه

الگوریتم ژنتیک با یک گروه از کروموزوم هایی که به صورت یک جمعیت شناخته شده اند، شروع می شود . جمعیت به تعداد Npop  کروموزوم دارد. برای ایجاد یک جمعیت اولیه تصادفی از کروموزوم ها، ماتریسی دو بعدی به ابعادNc  ×Npop  از مقادیر تصادفی صفر و یک ایجاد می کنیم.که هر سطر از ماتریس اطلاعات کد شدۀ مربوط به یک نمونه کروموزوم را در خود ذخیره می کند. در زیر کد نرم افزار MATLAB  برای ایجاد این جمعیت اولیۀ تصادفی اورده شده است:[5]

pop= round ( rand (Npop  , Nc

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26