دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- مدار های ترتیبی همزمان (همگام)

مدار های منطقی ترتیبی همزمان یا به طور خلاصه مدارهای ترتیبی، مدار هایی  هستند که دو ویژگی اصلی دارند:

  • حداقل، یک مسیر برگشت از سیگنال های خروجی سیستم، به سیگنال های ورودی وجود دارد.
  • عناصر حافظه دارد، یعنی به سیستم اجازه می دهد که بر اساس مقادیر سیگنال های ورودی، و خروجی های پیشین مدار برای سیگنال های خروجی حال و ایندۀ مدار تصمیم بگیرد.این عناصر حافظه را فلیپ فلاپ می گویند.[4]

حالت فلیپ فلاپ تنها هنگام تغییر وضعیت یک پالس ساعت عوض می شود. وقتی یک پالس ساعت فعال نیست، مسیر برگشت سیگنال های خروجی به ورودی قطع می باشد. در این جا ما با فلیپ فلاپ های نوع Dسروکار داریم، و مدار های ترتیبی را با این نوع فلیپ فلاپ طراحی می کنیم. در اینگونه مدار ها توسط یک پالس ساعت، به طور همزمان، تمامی فلیپ فلاپ ها مقادیرشان تغییر می کند. از اینرو به انها مدار های ترتیبی همزمان می گویند.

شکل 2-1 ساختار کلی مدل مدار های ترتبی میلی

 

 

 

 

 

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26