دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-1-مدل های میلی و مور

معمولاً  مدار های ترتیبی به دو صورت مدل میلی و مور ارائه می شوند.تفاوت انها در نحوۀ تولید خروجی است. در مدل میلی، خروجی تابعی از ورودی و حالت فعلی است. در مدل مور، خروجی فقط تابعی از حالت فعلی است. در منابع تکنیکی، مدار های ترتیبی را ماشین حالت متناهی یا FSM[1]گویند.

بدین ترتیب مدل میلی یک مدار ترتیبی را FSMمیلی یا ماشین میلی نامند.مدل مور را نیز FSMمور یا ماشین مور خوانند. درشکل(2-1) ساختار کلی مدل میلی مدار ترتیبی همزمان مشاهده می شود[2].[1]Finite state machine 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26