یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-4- شناسایی یک تخصیص حالت خوب

شناسایی یک تخصیص حالت خوب سالهاست که مورد بررسی قرار گرفته است . Humphery , Armstrong   نشان دادند، که تخصیص حالتی خوب است که دو قانون زیر را رعایت کند :

1 دو یا چند حالت که حالات بعدی یکسان دارند، باید تخصیص مجاور داشته باشند.

2 دو یا جند حالت که حالات بعدی یک حالت هستند باید تخصیص مجاور داشته باشند.

دو حالتی تخصیص مجاور دارند که کد دودویی تخصیص داده شده به ان ها فقط در یک بیت اختلاف داشته باشد . برای مثال کدهای حالت 0101 , 1101مجاور هستند در حالی که کد های 1100 , 1111با هم مجاور نیستند[4] .  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26