یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2- کاربرد سخت افزار تکاملی در مساله تخصیص حالت

مدار ترتیبی همزمان با K فیلیپ فلاپ حداکثر 2k  حالت دارد . در نتیجه K! روش مختلف برای تخصیص مقادیر به حالت های این ماشین وجود دارد. ثابت شده است که برای ماشین حالتی با بنابراین ماشینی با16  حالت ( که حداقل به 4  فیلیپ فلاپ نیاز دارد ) به تعداد تخصیص متفاوت دارد ؛ و یک ماشین حالت با 1024 حالت ( که حداقل 10فیلیپ فلاپ نیاز دارد )، به 10! یعنی بیش از 3 میلیون تخصیص حالت متفاوت، دارد . بررسی این تعداد حالات متفاوت برای پیدا کردن یک تخصیص حالن مناسب، کار معقولی نباشد. به همین خاطر است که این مسئله در ردیف مسائل Np-copmleteقرار گرفته است. خوشبختانه رهیافت اکتشافی الگوریتم ژنتیک راه حلی برای این مساله ارائه می دهد  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26