یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- الگوریتم ژنتیک در تخصیص حالت

الگوریتم های  ژنتیک، در ابتدا جمعیت اولیه ای از کروموزوم ها ایجاد می کنند و با این جمعیت اولیه

کار خود را شروع می کند . در مرحله بعد تعدادی کروموزوم، طبق قوانین معینی، از بین جمعیت  انتخاب می شوند و توسط عملگرهای ژنتیک ادغام و جهش، جمعیت جدیدی ایجاد می شود . هر کروموزوم  درجه ای از سودمندی را دریافت می کند . و قوانین انتخاب طوری است که فرایند انتخاب روی کروموزوم هایی متمرکز می شود که سودمندی بالاتری داشته باشند . عملگرهای ادغام  و جهش یک رهیافت اکتشافی را فراهم می کنند، و سعی می کنند که ویژگی های پدر و مادر را تغییر دهند تا فرزندی با ویژگی های جدید و تازه تری ایجاد کنند . الگوریتم ژنتیکی که به این منظور به کار برده شده است، سه پارامتر ورودی دارد :                                                                                                     

  1. ns  ، تعداد حالت های ماشین
  2.  ni، تعداد ورودی های ماشین

sm، جدول حالت های ماشین  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26