یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-4- انتخاب تخصیص حالت های مناسب

در این مرحله می خواهیم تخصیص حالت هایی را از جمعیت قبل برای ایجاد نسل جدید به عنوان والد انتخاب کنیم. با توجه به توضیحاتی که در بخش الگوریتم ژنتیک بیان شد، روش های مختلفی برای انتخاب وجود دارد، از جمله روش وزن دهی بر اساس رتبه[1]  ، روش تورنومنت و ... . روش نخبه گرایی نیز یک روش دیگر انتخاب می باشد که در این الگوریتم ما از ان استفاده کرده ایم. در این روش به تعداد Nkeep    کروموزوم از بهترین کروموزوم ها، انتخاب و نگهداری می شوند و بقیۀ کروموزوم ها دور ریخته می شود. توجه داشته باشید که در این روش مانند روش وزن دهی بر اساس رتبه ابتدا جمعیت باید بر اساس هزینه مرتب شود، به طوری که کروموزوم های برتر در ابتدای جمعیت قرار گیرند. برای اینکه تعداد کروموزوم های جمعیت به  برسد،   به تعداد    کروموزوم به تصادف از والد های انتخاب شده در جمعیت کپی شود. احتمال هر والد برای کپی شدن بر اساس رتبه اش در بین دیگر والد ها می باشد. به این ترتیب والدهایی که بهتر هستند بیشتر کپی شوند.

در برنامۀ نوشته شده به جای کپی کردن والد ها، اندیس انها در دو ارایۀ ma ذخیره می شود و

در عمل ادغام از این والدها استفاده می شود.[1]Rank weighting 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26