دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- برنامه نویسی ژنتیکی چیست؟

برنامه نویسی ژنتیکی یا در اصطلاح عام GPیک شاخه از الگوریتم ژنتیک می باشد. تفاوت اصلی ان با الگوریتم ژنتیک در نحوۀ پردازش و نمایش جواب ها می باشد.GP، برنامه های کامپیوتری ایجاد می کند، در حالی که الگوریتم ژنتیک یک رشته از اعداد را به عنوان جواب نمایش داده می دهد. این الگوریتم از 4 گام برای حل مسائل استفاده می کند:

  1. یک جمعیت اولیه از ترکیب های تصادفی عملگر هاو پایانه های مسئله ایجاد می کند.
  2. هر نمونه حل (برنامه)که در جمعیت می باشد را اجرا می کند و براساس اینکه چقدر چه مقدار با هدف منظور سازگاری دارد به ان یک میزان از سودمندی می دهیم.
  3. یک جمعیت جدید از برنامه های کامپیوتری (نمونه حل ها) ایجاد می کنیم.
  4. بهترین برنامه های موجود را کپی می کنیم.
  5. برنامه های کامپیوتری جدید را توسط عمل جهش ایجاد می کنیم.
  6. برنامه های کامپیوتری جدید را توسط عمل ادغام [1]

4.  بهترین نمونه برنامۀ پیدا شده را به عنوان خروجی انتخاب می کنیم.[1]crossover 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26