دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4- تولید نسل جدید

عمل ادغام

معمول ترین فرم ادغام در GPروش ادغام زیر درختی می باشد. در این روش ابتدا 2 والد انتخاب می شوند. به طور تصادفی یک نقطۀ ادغام (یک گره) در هر دو والد مستقلاً در نظر می گیریم،

شکل 3-2- کروموزوم های والد

 یک برتری در برنامه نویسی ژنتیکی نسبت به الگوریتم ژنتیک در این است که در GPمی توان از دو والد کاملاً مشابه، فرزندان متفاوتی ایجاد کرد[10].(چگونه؟) 

شکل 3-5 – فرزندان متفاوت از والد های کاملاً مشابه

شکل 3-5 فرزندان متفاوت از والد های کاملاً مشابه 

به طور کلی دو نوع جهش امکان دارد رخ دهد:

اولین نوع جهش می تواند تنها یک تابع یا پایانه را به ترتیب با یک تابع یا پایانه تصادفی جایگزین کند. و در نوع دوم یک زیر درخت کامل با یک زیر درخت دیگر جایگزین می شود[10]. 

 

شکل 3-6-  مدل های جهش

احتمال به کار بردن هر کدام از توابع فوق را نرخ ان تابع می گویند. نوعاً عملگر ادغام را با بالاترین احتمال به به کار می برند. معمولاً نرخ این عملگر 90% یا بالاتر می باشد. و برعکس میزان جهش خیلی کوچک و در محدودۀ 1% خواهد بود.وقتی که میزان عمل ادغام و جهش مجموعاً کمتر از 100% باشد، مثلاً مقدار ، عملگر باز ترکیب[1] نیز استفاده خواهد شد،که احتمال استفاده از ان -1 می باشد. عمل باز ترکیب به طور ساده یک کروموزوم برمبنای سودمندی ان انتخاب کرده و بعد یک کپی از ان را در تکرار بعد قرار می دهد[6].


[1]reproduction 

 

 

 


 

reproduction 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26