یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2-4- شرایط خاتمه و خروجی برنامه

به خاطر اینکه سودمندی کروموزوم شکل(3-8-d) کمتر از 0.1 می باشد، در نتیجه شرط خاتمه بر قرار است و اجرای GPخاتمه پیدا می کند.توجه داشته باشید که بهترین کروموزوم در اجرای پایانی GPیک  ویژگی خوب (عبارت سهمی x2) از کروموزوم 2 در نسل قبل و همچنین دو ویژگی خوب (عبارت خطی xو عبارت ثابت 1) از کروموزوم 1 در نسل قبل  را با هم ترکیب کرد[6].


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26