یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-1- تعداد گیت های به کار رفته در مدار

تعداد گیت های به کار رفته در مدار پارامتری است که در پیچیدگی مدار تأثیر مستقیم دارد. روشن است که هر چه تعداد گیت ها کمتر باشد، فضای کمتری را اشغال خواهد کرد، همچنین درک عملکرد ان ساده تر خواهد شد. فضای مورد نیاز برای یک مدار داده شده را، با استفاده از مفهوم معادل گیت[1] تخمین میزنیم.به همین منظور یک گیت پایه  معرفی می کنیم و اندازۀ هر گیت را براساس ان تعیین میکنیم. در حقیقت در یک نمونه گیت، گیت های پایه از داخل طوری به هم وصل شده اند که در مجموع رفتاری شبیه رفتار ورودی/خروجی گیت مورد نظر را خواهد داشت. به نظر می رسد این روش اندازه گیری پیچیدگی مدار، بسیار دقیق تر از محاسبۀ تعداد سادۀ گیت ها خواهد بود.

گیت  NAND یکی از 2 گیت منطقی پایه (گیت دیگری NOR)می باشد.که هر گیت منطقی دیگری می تواند از ان ساخته شود. به خاطر همین ویژگی گیت های NAND  وNORرا گیت های عمومی[2] می نامند. امّا بر خلاف عمومیت شان،اغلب مدار های پیچیده منحصراً از یک نوع گیت ساخته نمی شود. برای نمونه ساختار معادل دو گیت ANDوNOT  در شکل امده است. همانطور که مشاهده می کنیدتعداد گیت معادل گیت NOT  مطابق با انچه در شکل(4-1) امده است یک میباشد. به همین تر تیب در   مورد گیت ANDهم این مفهوم صدق می کند.

شکل 4-1- نمونه ای از معادل سازی گیت ها

شکل 4-1- نمونه ای از معادل سازی گیت ها


[1].Gate_equivalent

[2]Universal gate  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26