دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-2-

تأخیر انتشار یک گیت، متوسط تأخیر انتشار زمانی است، که طی ان تغییر حالت سیگنال در ورودی به خروجی منتقل می گردد. انتشار سیگنال ها از ورودی به خروجی یک گیت مدت زمان معینی طول میکشد، این فاصله زمانی همان تأخیر انتشار است که بر حسب نانو ثانیه محاسبه می شود.

سیگنال ها حین انتقال از ورودی ها به خروجی های یک مدار دیجیتال، از یک سری گیت ها می گذرند، مجموع تأخیر های انتشار از گیت ها، برابر با کل تأخیر در مدار می باشد.هنگامی که سرعت اهمیت دارد باید سعی شود گیت هایی را به کار برد که تأخیر زمانی انها کوتاه باشد، در این گونه موارد باید تأخیر ماکزیمم را در مورد هر گیت نظر گرفت، تا از عملکرد صحیح ان اطمینان حاصل شود.همچنین مدار دیجیتال باید حداقل تعداد گیت را بین ورودی و خروجی دارا باشد.

سیگنال های ورودی در بسیاری از مدارهای دیجیتالی به طور همزمان به بیش از یک گیت اعمال می گردند. همۀ گیت های متصل به ورودی های بیرونی، سطح منطقی اول را تشکیل می دهند. گیتی که حداقل یک ورودی از خروجی گیت های سطح اول را دریافت کند، در سطح دوم می باشد، و به همین ترتیب، گیت های سطوح بالاتر می باشند. با توجه به اینکه هر سطح از یک مدار ممکن است از گیت های متفاوتی تشکیل شده باشد، در هر سطح ماکزیمم تأخیر انتشار بین گیت ها را محاسبه کرده و بعد، ماکزیمم تأخیر انتشار ها در تمام سطوح را با هم جمع می زنیم و تأخیر انتشار کل مدار حاصل می شود. بنابر این کاهش در تعداد سطوح منطقی موجب کاهش زمان تأخیر سیگنال خواهد شد[2]. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26