یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3- برنامه نویسی ژنتیکی در بهینه سازی مدار های ترکیبی

برنامه نویسی ژنتیکی روشی است برای تولید برنامه، با استفاده از فضیه تکامل ژنتیکی، برعکس الگوریتم ژنتیک که کروموزوم ها در ان رشته ای از اعداد بودند، در برنامه نویسی ژنتیکی کروموزوم ها، برنامه هایی هستند که کد شده اند. هدف اصلی برنامه نویسی ژنتیکی فراهم کردن یک روش حل مسئله می باشد که مستقل از حوزۀ سوال، به طور اتوماتیک برنامه های کامپیوتری را با توجه به رفتار ورودی/خروجی مورد انتظار برنامه فراهم می کند.

هدف پروژه در این بخش: در این قسمت قصد داریم با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی به طور اتوماتیک مداری که از نظر تعدادگیت های معادل و تأخیر انتشار کاهش یافته باشد را تولیدکنیم.

 مجموعۀ توابع: توابع، یک سری توابع یا گیت های منطقیNOT, AND ,OR ,NAND ,NOR ,XOR)   (XNOR ,BUFFER ,NULLمی باشد، که در جدول (4-1) کد هر کدام، تعداد گیت های معادل و تأخیر انتشار مربوط به هر گیت نشان داده شده است[7].

مجموعه پایانه ها: پایانه، یک بیت از سیگنال ورودی خواهد بود. مجموعۀ تمامی پایانه ها در ارایه ای به طول niذخیره می شود، که مدخل iاُم ان مربوط می شود به iاُمین  سیگنال از سیگنال های اصلی ورودی مدار.

جدول 4-1- تعداد گیت های معدل و تأخیر در  یک نمونه گیت

 

جدول 4-1- تعداد گیت های معدل و تأخیر در  یک نمونه گیت

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26