دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-3- جمعیت اولیه

جمعیت اولیه یک ارایۀ سلولی به طولnpop (تعداد کروموزوم ها در جمعیت)خواهد بود، که زیر مجموعه ای تصادفی از مدار های ممکن با nl  سطح ،  niورودی  و noخروجی می باشند. تابعinitialpop()  وظیفۀ ایجاد جمعیت اولیه را دارد. در مورد تعداد کروموزوم ها در جمعیت، با توجه به مطالبی که در فصل مربوط به برنامه نویسی ژنتیکی مطرح شد، به طور نرمال حداقل اندازۀ جمعیت، 500 می باشد. با توجه به مطالبی که در قسمت قبل بیان شد  منطقی می باشد که در این مسئله حداقل اندازۀ جمعیت  را 500×  در نظر بگیریم. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26