یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-5- انتخاب و ایجاد جمعیت جدید

بعد از اینکه میزان سودمندی هر کروموزوم در جمعیت محاسبه شد، الگوریتم به طور احتمالی مدار های مناسب تر را از جمعیت انتخاب می کند، تا به عنوان والد های نسل بعدی استفاده شوند. نکتۀ مهم این است که در برنامه نویسی ژنتیکی، فرایند انتخاب نمی تواند تنها یک فرایند حریصانه باشد، گاهی اوقات امکان دارد با تغییر کوچک در یک کروموزوم با میزان سودمندی بسیار بد، کروموزوم مناسب و خوبی حاصل شود. به خاطر همین انتخاب کروموزوم ها به گونه ای می باشد که کروموزوم های نامناسب باز هم شانس اینکه انتخاب بشوند را دارند و لزوماً از دور انتخاب خارج نخواهند شد. همچنین برای بهترین کروموزوم ها در یک جمعیت، تضمینی وجود ندارد که انتخاب بشوند. با توجه به اینکه روشهای انتخاب برمبنای رتبه، برمبنای سودمندی و یا روش نخبه گرایی روشهایی می باشند که نیاز به مرتب سازی جمعیت دارند به همین خاطر زمان اجرای الگوریتم را بالا می برند. به همین خاطر روش انتخابی تورنومنت معمولاً توصیه می شود. ما روش تورنومنت و نخبه گرایی را در بیش از 100 بار اجرای مستقل برنامه تست کرده ایم که نتایج حاصل از ان را در فصل بعد اورده ایم.

در این پروژه بعد از انتخاب والد، npopمرتبه، به طور احتمالی والدی از بین والد های انتخاب شده بر مبنای رتبه ان در بین والد ها بدون تغییر به نسل بعد کپی می کنیم. با این هدف که والد های مناسب تر احتمال بیشتری داشته باشند که در نسل بعد حضور پیدا کنند. البته روندی که ما در پیش گرفته ایم تفاوت های کوچکی با مراحل برنامه نویسی ژنتیکی دارد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26