یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1- مقایسۀ یک نمونه مدار پس از دو مرحله بهینه سازی
 • مدار(1)  با تخصیص حالت نامناسب: 
 • شکل 5-1- مدار (1) با یک تخصیص حالت نامناسب
 • شکل 5-1- مدار (1)  با یک تخصیص حالت نامناسب  
  • مدار(1) با تخصیص حالت بهینه  
  • شکل 5-2- مدار (1) با تخصیص حالت بهینه
  • شکل 5-2- مدار (1) با تخصیص حالت بهینه   
  • شکل 5-3- مدار(1) پس از بهینه سازی بخش ترکیبی
  • شکل 5-3- مدار(1)پس از بهینه سازی بخش ترکیبی 

  • با توجه به جدول 4-1 در فصل پیش تعداد گیت های معادل در سه مدار در جدول زیر مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید تعداد گیت های معادل و همچنین تأخیر انتشار مدار تقریباً به نصف رسیده است. 

  • شکل5-4- نمودار بهترین سودمندی مدارها در نسل های مختلف
  • شکل5-4- نمودار بهترین سودمندی مدارها در نسل های مختلف 
  •  
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26