سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول : نمودارهای Use Case

      این برنامه دارای نمودارهایی می باشد برای شروع از نمودار سجلی استفاده می کنیم تا در مراحل بعدی نیز به همین ترتیب پیش برویم .

 نمودار سجلیدانش اموز  : این نمودار همانطور که در شکل پیداست جهت برای دریافت اطلاعات سجلی و خانوادگی افراد تحت حمایت استفاده می شود به این ترتیب که کلیه نقش ها پس از ورود به سیستم می توانند اطلاعات لازم را از سیستم بیمه دریافت کرده و سپس       می توانند در برنامه فرهنگی اطلاعات تحصیلی دانش اموز را ثبت کنند .

 

     نمودار سجلی دانشجو : این نمودار به همان شکل نمودار سجلی دانش اموز عمل کرده و هر نقش پس از کسب اطلاعات سجلی از بیمه می توانند اطلاعات درسی دانشجوی مورد نظر را در سیستم ثبت و ضبط کند. نمودار مربوطه در ادامه امده است  :

نمودار تحصیلی دانش اموز: این نمودار نشان می دهد که عامل های مسئول فرهنگی ، متصدی فرهنگی و نیروی فعال در واحد فرهنگی می توانند اطلاعات درسی و تحصیلی دانش اموزان ، اطلاعات مدرسه محل تحصیل و در نهایت کارنامه و نتایج تحصیلی ان ها را ثبت و ضبط کنند این نمودار در شکل اول صفحه بعد امده است .

 

نمودار تحصیلی دانشجو: این نمودار دقیقا مانند نمودار قبل عمل کرده با این تفاوت که به جای اطلاعات مدرسه ، اطلاعات دانشگاه ثبت می شود. نمایی از این نمودار در شکل دوم صفحه بعد امده است .

 

نمودار اعتبارات: این نمودار نشان می دهد که به علت مسئولیت ان فقط توسط دو عامل مسئول فرهنگی و متصدی فرهنگی قابل انجام می باشد نمودار ان به شکل زیر است .

نمودار پرداخت دانش اموزان: این نمودار مراحل انجام پرداخت هزینه و لیست گیری مالی را نشان می دهد به این ترتیب که در سیستم قدیم پرداخت از طریق مستمری بوده و در سیستم جدید توسط واحد فرهنگی لذا اگر خانواده ایی شماره حساب ان اشکال داشته باشد با شماره حساب خود را به واحد فرهنگی تحویل نداده باشد با استفاده از سیستم مستمری شماره حساب وی دریافت وثبت می شود سپس با توجه به اطلاعات درسی و مدارس دانش اموزان خدمات تعلق یافته به ایشان مشخص می شود که چه خدماتی و به چه مبلغی بایستی پرداخت شود و در نهایت این اعتبارات به دانش اموزان تخصیص یافته و به صورت لیست چاپ و بعد از پرداخت به بانک در بایگانی فرهنگی نگهداری شده تا در مراجعات مددجویان به سوالات انها با مستندات پاسخ داده شود . این نمودار در شکل صفحه بعد مشخص شده است .

نمودار پرداخت دانشجویی: این نمودار دقیقا مانند نمودار پرداخت دانش اموزان است.فقط بجای مدرسه دانشگاه عمل شده است . نمودار  ان به شکل زیر است :

نمودار کانون ها: شرح نمودار به ترتیب است که نقش مسئول کانون اطلاعات مربوط به کانون را در سیستم وارد می کند سپس با استفاده از اطلاعات سجلی ، اطلاعات لازم دانش اموزانی که قصد استفاده از کانون ها را دارند را کسب کرده بعد هزینه های انجام شده را براورد می کند تا پرداخت های مربوط به کانون انجام شده و امکانات و وسایل لازم را نیز جهت کانون فراهم اورند .

نمودار مربیان: این نمودار بیان می کند که مسئول کانون حق دارد اطلاعات مربوط به مربیانی را که برای کلاسهای کانون استفاده می کند به کمک متصدی و مسئول فرهنگی وارد کند سپس با توجه به ساعات کاری ایشان لیست حضور و غیاب را فراهم کند و برنامه کلاس های ایشان را نیز چاپ  کند تا ایشان از برنامه خود مطلع باشند .

نمودار هنرجوی ازاد : مسئول کانون و مسئول فرهنگی می توانند هنرجویان ازادی که تمایل به استفاده از خدمات کانون ها را دارند ثبت کرده و کارهای مربوط به انها را انجام دهند به این ترتیب که مثلا دانش اموزی برای استفاده از کانون مراجعه کرده ، مشخصات توسط دو نقش گفته شده ثبت می شود و دانش اموز فیشی را با مبلغی که از قبل برای ثبت نام در نظر گرفته شده پرداخت و دوبار به مسئولین ذیربط ارجاع می دهد پس از ثبت فیش دانش اموز ازاد مانند یک مددجو می تواند از خدمات کانون بهره ببرد . البته نمودار فقط نشان دهنده دریافت اطلاعات می باشد و ثبت فیش در کارهای مسئول کانون در نمودار مربوط به ان در نظر گرفته شده است . نمای نمودار در ادامه اورده شده است.

در ادامه به شش نمودار مربوط به اطلاعات موجود در سیستم می رسیم که به علت داشتن نمودار فعالیت نمودار های Use Caseانها را نیز در بخش دوم مورد بحث قرار می دهیم.

 

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26